poziv-blog
Kontakt z Marjano Bloch
Oglejte si Marjanin videovideo-poziv

Prihajajo?i dogodki

Previous Naslednja
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Gama zdravljenje

gamma-healing

Intenzivna enodnevna delavnica s Chrisom Waltonom.
16. maj 2015 na Bledu!  Ve? >>

Soul Coaching detox

Prva pomo? za dušo

Zaživite življenje po vaši meri.

Ve? informacij

 

Potovanje k duši

Pikapolonica

Sledite svojim sanjam!

Ve? informacij

Individualna sre?anja

Znebite se strahov, stresa in bole?in!  ogenj-krog 

Preberi ve? >>

Prijavite se na blog!
Jasnost uma

Soul coaching© vam pomaga, da v sebi odprete prostor za miselno jasnost, mir in ve?jo osredinjenost.

Raven, ki je najzna?ilnejša za sodobni ?as, je mentalna raven. Je logi?na in sposobna presojanja, na?rtovanja, ocenjevanja in strukturiranja. Razumsko plat jaza lahko ovira vrsta nerešenih stvari: to, da ne živite v sozvo?ju s svojimi vrednotami, da se istovetite s prepri?anji koga drugega, da ne zmorete držati obljube samemu sebi, da se obdajate s kopico nepotrebnih stvari, da je vaša glava nasi?ena z informacijami, dolžnostmi in nepotrebnimi skrbmi. Vse to v vas povzro?a nezadovoljstvo, nemir in zmedo in vas utruja.

Tu je nekaj prednosti programa:

 • Iskreno si boste priznali, kje ste v tem trenutku.
 • Ovrednotili boste svoje življenje tukaj in zdaj in spoznali, koliko je v skladu z vašimi sanjami in hrepenenji.
 • Odkrili boste, kolikšna je vrzel med vašim sedanjim stanjem in stanjem, ki si ga želite.
 • Ozavestili boste svoje vrednote, saj se okoli njih su?e vse vaše življenje.
 • Naredili boste na?rt, s katerim se boste lotili vsaj ene stvari, ki ste jo vedno prelagali na jutri.
 • Znebili se boste vsega odve?nega v svojem življenju, saj boste s tem ustvarili prostor za nekaj novega in svežega.
 • Zavedeli se boste svojega kriti?nega glasu in ga umirili.
 • Za?eli boste opazovati same sebe brez sodb in graje.
 • Ozavestili boste svoja negativna in pozitivna prepri?anja in ocenili njihov vpliv na vas.
 • Nau?ili se boste izprazniti glavo vseh misli in se prepustiti trenutku.
 • Opustili boste nepotrebne aktivnosti in razmislili, kaj lahko prepustite drugim.
 • Na?rtovali boste ?as za miselno sprostitev.
 • Za?eli boste razmišljati o svojem poslanstvu in smislu življenja. To vas bo navdalo z velikim notranjim zadovoljstvom.


Ljudje delujemo na ve? ravneh: miselni, ?ustveni, duhovni in telesni. Po navadi se jih zavedamo razli?no, res pa je, da bolj dolo?eno raven ozavestimo, bolj jo lahko nadzorujemo in vodimo v skladu s svojimi hotenji in pri?akovanji. Program Soul Coaching® uporablja sistem štirih korakov. Vsak izmed njih je posve?en ?iš?enju in ozaveš?anju dela našega zavedanja.

Jasnost uma

Zrak
?istost srca

Voda
Svoboda duha

Ogenj
Vitalnost telesa

Zemlja

»Indijski rek pravi, da ima vsaka hiša štiri sobe: razumsko, ?ustveno, duhovno in telesno. In vse dokler vsak dan ne obiš?emo vsake sobe, nismo celostni. Ti štirje elementi so mo?na orodja za vstopanje v te notranje sobe.«

Denise Linn, Potovanje k duši

 
Sledite mi:
Marjana na Facebook-u Marjana na LinkedIn-u