poziv-blog
Kontakt z Marjano Bloch
Oglejte si Marjanin videovideo-poziv

Prihajajo?i dogodki

Previous Naslednja
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Gama zdravljenje

gamma-healing

Intenzivna enodnevna delavnica s Chrisom Waltonom.
16. maj 2015 na Bledu!  Ve? >>

Soul Coaching detox

Prva pomo? za dušo

Zaživite življenje po vaši meri.

Ve? informacij

 

Potovanje k duši

Pikapolonica

Sledite svojim sanjam!

Ve? informacij

Individualna sre?anja

Znebite se strahov, stresa in bole?in!  ogenj-krog 

Preberi ve? >>

Prijavite se na blog!

 

 

INDIVIDUALNI ONLINE SOUL COACHING PROGRAM, KI BO SPREMENIL VAŠE ŽIVLJENJE ZA VEDNO
 
Udeležite se 10-tedenskega Soul Coaching® programa Potovanje k duši, edinstvenega programa odstranjevanja negativnih podzavestnih prepri?anj in ozaveš?anja ?arobnega jezika duše.

?e se vam zdi, da se zaman trudite uresni?iti svoje sanje in dose?i cilje, ste prav gotovo žrtev omejujo?ih notranjih vzorcev, ki vas zadržujejo na istem mestu.  Soul Coaching® je izredno globoko osebnostno in duhovno potovanje, na katerem boste po?istili z notranjo in zunanjo navlako in se osvobodili negativnih vzorcev iz preteklosti. Hkrati boste za?eli slediti svoji intuiciji in zaživeli življenje po meri vaše duše. Ta program bo v resnici globoko spremenil in izboljšal vaše življenje na vseh podro?jih. Program poteka v udobju vašega doma. Sami izbirate ?as in tempo, ki mu želite slediti.

Zakaj na Soul Coaching® Potovanje k duši?

 

 • ?e ste pod stresom in si ne znate pomagati?
 • ?e se vam zdi, da Zakon privla?nosti ne deluje, kljub temu da uporabljate pozitivne afirmacije in razmišljate pozitivno?
 • ?e verjamete, da ste sposobni veliko ve? in da si zaslužite boljše življenje?
 • ?e se trudite dose?i nek cilj, pa vam nikakor ne uspe?
 • ?e se znova in znova soo?ate s težavami na podro?ju izobilja in blagostanja?
 • ?e vam nikakor ne uspe ustvariti sre?nega partnerskega odnosa, ki si ga zaslužite?
 • ?e ne veste, kaj je vaše poslanstvo in ne zaupate svojemu notranjemu vodstvu?
 • ?e je vaš odnos do samega sebe in do sveta pesimisti?en ali negativen?
 • ?e ste izgubili stik z vašim duhovnih svetom in vašimi notranjimi vodniki?
 • ?e si želite ve? notranjega miru, harmonije in intuitivnosti? 

Mnogo je razlogov, zakaj se ljudje odlo?ajo za potovanje k duši. Vsem pa je skupno nekaj - želijo si slediti svojim sanjam. In kot je rekel Walt Disney: Wish it, Dream It, Do It.

Potek programa

?e torej ho?ete uresni?iti svoje sanje, morate vanje tudi verjeti. In kako lahko verjamete vanje, ?e vas vedno znova in znova obhajajo dvomi in ponavljajo?e se negativne izkušnje?

V 10-ih tednih tega programa se boste nau?ili, kako premagati vaše dvome in prepreke in kako aktivirati vse vaše potenciale za uresni?itev vaših sanj. V procesu ?iš?enja notranjih negativnih vzorcev boste za?eli odkrivati svojo lastno modrost in življenje, ki vas resni?no navdihuje in osre?uje.

V udobju vašega doma in v svojem tempu boste plast za plastjo luš?ili vezi iz svoje preteklosti, se u?ili prisluhniti sporo?ilom narave in vašim duhovnim vodnikom, se soo?ili s svojo dušo in vašim poslanstvom.

Dobili boste sedem u?nih lekcij v obliki zvo?ne datoteke, v kateri vas bom vodila in usmerjala po poti razreševanja preteklosti in programiranja vaše prihodnosti.  Prav tako boste vsak drugi dan dobili pisne naloge in zvo?ne posnetke ustvarjalnih vizualizacij, ki vam bodo pomagale razviti svoje najvišje potenciale in prebuditi svoje najglobje bistvo. Ves ?as bom z vami v stiku, da vas podprem, ko boste potrebovali.

Vodila vas bom skozi štiri razli?ne etape, vsaka od njih je namenjena enemu od štirih elementov narave: Zrak (um), Voda (?ustva), Ogenj (duša, duh) in Zemlja (telo). S pomo?jo nalog, meditacij in napotkov, ki vam jih bom redno pošiljala, se boste osvobodili vsega odve?nega balasta, aktivirali boste zdravilno mo? posameznih elementov in za?eli uresni?evati svoje sanje.

• Dodatek 1: Pomagala vam bom, da boste o?istili vseh sedem glavnih ?aker. S pomo?jo sedmih vodenih kreativnih meditacij boste pre?istili vsako ?akro, ki v sebi lahko nosi odtise starih negativnih zapisov in blokad. Korak za korakom boste v sedmih meditativnih »Potovanjih k duši« o?istili svoje energijsko telo in se napolnili s svežo in vitalno energijo.

• Dodatek 2: Prejeli boste 29 zvo?nih posnetkov z nalogami, meditacijami in pozitivnimi prepri?anji. V vsakem posnetku vam bom predstavila namen in pomen naloge za naslednja dva dneva in vas popeljala na 10 minutno »Potovanje k duši«, narejeno prav za to priložnost.

• Dodatek 3: Nau?ili se boste edinstvene tehnike za spreminjanje negativnih podzavestnih prepri?anj, ki temelji na najnovješih znanstvenih ugotovitvah. Tehnike Gama zdravljenja bodo pripomogle, da se boste za vedno osvobodili omejujo?ih vzorcev v svoji podzavesti. 

• Dodatek 4: V sedmih u?nih lekcijah, ki jih boste dobivali postopoma, boste dobivali napotke za prihajajo?e dni programa in se med drugim seznanili z nekaterimi najbolj u?inkovitimi tehnikami in metodami za osebnostno in duhovno rast.

Lekcija 1 ~ Resnica je hrana duše — Kje se nahajate v življenju zdaj?

Potovanje k vašemu pravemu in pristnemu Jazu se za?ne z iskrenim priznanjem, kje v življenju se nahajate v tem trenutku.  Pripravili se boste na duhovno potovanje, ki bo pozitivno vplivalo na vsa podro?ja vašega življenja. Prišli si boste na jasno, kakšne rezultate ho?ete dose?i na koncu tega programa. Pomagala vam bom izbrisati vaše notranje omejitve in odkriti vaša temeljna prepri?anja. Naredili boste oceno svojega življenja. V vaše življenje boste vnesli vsaj eno aktivnost, ki vas bo poživljala.
Dodatek: ?iš?enje korenske ?akre

Lekcija 2 ~ Odstranjevanje navlake za dušo

Odstranjevanje navlake je sodoben na?in alkimije, ki lahko vaše življenje ?udežno spremeni. Ugotovili boste, katere stvari v vašem življenju so odve?ne in nekoristne in podali se boste na pot, da se jih znebite. V tej lekciji vam bom razložila, kako stvari in ljudje vplivajo na nas in kako vam dajejo ali jemljejo energijo. Raziskovali boste poslanstvo svoje duše in ugotovili, katere so bile prelomne to?ke v vašem življenju. Ob?utki sre?e ali nesre?e temeljijo na pomenu, ki ga pripisujete vašim življenjskim izkušnjam. Zato se boste nau?ili, kako izbrati tak pomen, ki bo v vas prebudil pozitivne ob?utke. Ugotovili boste, kako lahko na ustvarjalen na?in spremenite svojo osebno preteklost in izdelali svojo duhovno palico.
Dodatek: ?iš?enje sakralne ?akre

Lekcija 3 ~ Kaj vas napaja?

Raziš?ite odnose, ki jih imate v svojem življenju; odnosu do sebe, do drugih, do sveta in do stvari. Ko vam bo postalo jasno, kaj vas napaja in vam daje energijo (in obratno, kaj vam jo jemlje), boste lahko spremenili svoje življenje. Pomagala vam bom, da se boste osvobodili ponavljajo?ih se negativnih vzorcev v odnosih. Ugotovili boste, komu morate odpustiti in zakaj. Spraševali se boste koga in kaj obsojate. Izvedeli boste, kako prekiniti družinske vzorce, kako razbrati znamenja in kako uporabiti mo? hvaležnosti v svojem življenju.
Dodatek: ?iš?enje popkovne ?akre (solarnega pleksusa).

Lekcija 4 ~ Soo?anje s strahom in zaupanje vase

Ko se upirate strahu, se ti krepijo. Ko si jih priznate, zgubijo mo? nad vami. Nau?ila vas bom, kako se osvobodite vloge žrtve, kako prekiniti z negativnimi navadami in  kako se soo?iti s svojimi strahovi.  Ugotovili boste, katerih vprašanj si ne smete nikoli zastaviti. In dovolili si boste tvegati, verjeti vase in biti bolj prisotni v tem trenutku.
Dodatek: ?iš?enje sr?ne ?akre

Lekcija 5 ~ Vaja na gugalniku in s ?im odlašate v svojem življenju?

Obredi so izraz in jezik duše. Nikoli ni prepozno. Nau?ite se, kako ?im bolje izkoristiti svoje življenje.  Nau?ila vas bom, kako prenehati delati stvari, ki niso pomembne in kako za?eti delati stvari, ki so za vas bistvene in prave. Katere so vaše prioritete? Nau?ite se, kako zanetiti ogenj izobilja in prebuditi vašo ustvarjalno žilico.
Dodatek: ?iš?enje grlene ?akre

Lekcija 6
~ Kdaj vam zapojeta srce in duša?

Med vašim telesom in vsemi podro?ji vašega življenja je zelo mo?na povezava. Ko je vaše telo zdravo, polno življenjske energije in vitalnosti, je vaša duša sre?na.  Kaj vaše telo pove o vas? V tej lekciji se boste nau?ili, kako sprememba vaše telesne drže vpliva na vaše življenje. Z vami bom delila nasvete o razstrupljanju, feng-šuju za dušo in kako naredite svoj sveti prostor. 
Dodatek: ?iš?enje ?elne ?akre (tretjega o?esa)

Lekcija 7 ~ Ustvarite ?udovito prihodnost!

Zadnjih nekaj tednov ste posvetili svoj ?as ?iš?enju odve?nih in nekoristnih stvari znotraj in zunaj sebe. Zdaj ste pripravljeni, da za?nete ustvarjati in živeti ?udovito življenje po meri vaše duše. V tej zadnji lekciji bom z vami delila nekaj u?inkovitih tehnik, ki jih lahko uporabite za uresni?itev vaših sanj v prihodnosti. Nau?ite se, kako se lahko vživite v vašo želeno prihodnost in potiso?erite mo? zakona privla?nosti. Svoje srce boste odprli brezmejni zdravilni svetlobi.
Dodatek: ?iš?enje kronske ?akre

Za?etek programa:  Kadarkoli. 

Pomembno!  Se bojite, da vam bo program vzel preve? ?asa? Za uspešnost in u?inkovitost tega programa ?as ni pomemben. Ko enkrat izrazite svojo namero in sledite programu, pa ?etudi je to le 10 minut na dan, boste zelo hitro ob?utili spremembe v po?utju, odnosih in razli?nih situacijah. Prihajalo bo do nenavadnih naklju?ij, novih priložnostih in spontanih uvidov . Ve? kot 95% vsega se dogaja na naši podzavestni ravni in  nevidne sile vaše duševnosti in vesolja bodo delovale v skladu z vašo namero, ne glede na to, koliko ?asa boste posvetili temu.

Cena programa: 240,00€. Možnost pla?ila v dveh obrokih. Za študente, upokojence in brezposelne je cena 160,00€. Možnost pla?ila na obroke.

Vabim vas, da si ogledate intervju, ki sem ga imela v oddaji Preprosto naravno, v katerem govorim o Soul Coachingu in svoji življenjski poti. Za ogled kliknite tukaj. 

Pri?evanja:

"Marjanin Soul Coaching te?aj je bil izjemen. Pred leti sem že delala na psihološki pripravi z Olejem Blochom, ampak tokrat sem za?utila, da potrebujem Marjanin soul coaching. V 8 tednih sem uskladila moje notranje želje in cilje za naslednjo "kariero", spremenila nekaj  podzavestnih  negativnih prepri?anj, postala manj vzkipljiva in znosna oseba. Moj odnos do okolice, same sebe in moje družine se je bistveno izboljšal. Najpomembneje pa je, da sem res ozavestila, kaj je moje poslanstvo v tem življenju. Marjanin coaching je zelo intuitiven, pou?en, so?uten, sploh njene tehnike za razreševanje konfliktov in u?enje hvaležnosti. Vsakemu, ki se vrti v ponavljajo?ih vzorcih odlo?itev, toplo priporo?am Soul Coaching, saj sem odšla z Marjaninega coachinga z ve? znanja, kot sem ga pri?akovala."         

Brigita Langerholc

"Vsi smo prišli na ta svet, da najdemo povezavo duše na zemeljski ravni. To je zelo zahtevna naloga, saj imamo prav vsi tudi karmi?ne dolgove. Vendar ni namen, da se zaradi tega obsojamo in kritiziramo, ampak, da poiš?emo v sebi izvorno ljubezen. Imamo jo namre? prav vsi. To nam je bilo položeno v zibelko, vendar smo jo nekje na poti odraš?anja izgubili. Takrat, ko jo najdeš, za?utiš, da je vse kar se ti dogaja ta trenutek pravilno, takrat za?utiš MIR in SPOKOJ v sebi, takrat si eno z DUŠO. Marjana, hvala ti ker si bila z menoj v teh trenutkih."

Z ljubeznijo, Nadja P.

"Odlo?ila sem se za Soul coaching na daljavo. Glede na to, da sva s partnerjem oba naravoslovca, sva bila malo skepti?na ali mi bo to pomagalo. In mi je! Po osmih tednih, z nekaj vloženim trudom in energije, kar nekaj minut pogovorov z Marjano, je bilo moje življenje veliko boljše. Moj odnos do same sebe , do svoje družine in do svoje okolice je bil prijaznejši, pozitivnejši in sre?nejši. In še nekaj... Po osmih tednih sem opravila zaklju?ni obred, kjer je potrebno zapisati svoje misli, želje,.. Moje so se vse izpolnile!!! Tudi tiste, za katere sem mislila, da so zame nedosegljive. Marjana, tebi in pa seveda sebi in svoji želji po spremembi, se moram zahvaliti, da imam dobro leto starega sinka in živimo v popolnoma novi hiški. To sta samo dve najve?ji in otipljivi želji, bilo pa jih je mnogo ve?. Marjana, še enkrat hvala za vse. Si moj angel varuh!"

Suzana Stopar

Za vse informacije pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. ali me pokli?ite na 051 251 765. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijava na blog


Sledite mi:
Marjana na Facebook-u Marjana na LinkedIn-u