poziv-blog
Kontakt z Marjano Bloch
Oglejte si Marjanin videovideo-poziv

Prihajajo?i dogodki

Previous Naslednja
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Gama zdravljenje

gamma-healing

Intenzivna enodnevna delavnica s Chrisom Waltonom.
16. maj 2015 na Bledu!  Ve? >>

Soul Coaching detox

Prva pomo? za dušo

Zaživite življenje po vaši meri.

Ve? informacij

 

Potovanje k duši

Pikapolonica

Sledite svojim sanjam!

Ve? informacij

Individualna sre?anja

Znebite se strahov, stresa in bole?in!  ogenj-krog 

Preberi ve? >>

Prijavite se na blog!
Govorica telesa in izobilje

Vaše telo je lahko zelo mo?no orodje, da spremenite svoje življenje na bolje. Tako kot podzavest vpliva na vaše razpoloženje, lahko tudi vi na razli?ne na?ine vplivate na podzavest.  Ker sta um in telo nelo?ljivo povezana, lahko z govorico vašega telesa dajete navodila vašemu umu, kako naj deluje. Enostavno re?eno: ?e se obnašate in vedete, da imate vsega v izobilju, imate veliko ve? možnosti, da to tudi uresni?ite, kot ?e se vedno pritožujete. 

?e se obnašate samozavestno, odlo?no in ko dajete vtis, da imate vse, kar si zaželite,  telo pošilja podzavesti ustrezne signale. Ker podzavest ne lo?i med tem, kaj je resni?no in kaj ne, sledi sporo?ilom telesa in iš?e na?ine, da pride v sozvo?je s tem, kar telo izraža. Vprašajte se, kakšne ob?utke pripisujete izobilju in kako bi se to odražalo na vašem telesu? Kako bi se po?utili, ?e bi živeli v izobilju? Kakšna bi bila govorica vašega telesa?

Ko boste naslednji? hodili po cesti ali v trgovskem centru, opazujte ljudi, njihovo hojo in držo. Kmalu boste opazili razlike in za?eli prepoznavati držo prestrašenega, osamljenega, nesre?nega, in držo samozavestnega, brezskrbnega, zadovoljnega ?loveka. Vaše telo dejansko razkriva svetu, kdo ste.

Kaj mislite, bi si nekdo mislil o vas, ko bi vas opazoval, ne da bi se tega zavedali? Bi se mu zdeli sre?ni, jezni, bogati, utrujeni, ljube?i, arogantni, umirjeni, podrejeni, prijazni, nemirni, sramežljivi, zaposleni, brezbrižni, razo?arani, skrbni, zabavni?

Ste se kdaj mimogrede zazrli v izložbeno okno in se ujeli s pogledom? Ste delovali sklju?eno ali pokon?no? Ste hiteli ali ste bili umirjeni? Zamislite se nad tem, kaj govori vaše telo svetu, kajti isto sporo?a tudi vaši podzavesti.

In ?e niste zadovoljni s tem, kako poteka vaše življenje, se lahko še danes zavestno odlo?ite, da boste spremenili svojo držo in govorico telesa na tak na?in, ki bo bolj ustrezal temu, po ?emer stremite. ?e želite ve? ljubezni v svoje življenje, hodite po cesti, kot da ste na sveže zaljubljeni.  ?e želite biti bolj sre?ni, poiš?ite tak na?in držanja telesa, ki bo izražal to stanje. In ?eprav v tem trenutku morda niste sre?ni, skušajte vaditi vašo »sre?no držo« in kaj kmalu boste ugotovili, da bo to vplivalo na vaše po?utje in odzive ljudi naokrog vas. ?e bi radi bili bolj mirni in sproš?eni, sprostite rame, prepodite togost iz obraza in upo?asnite gibe. Skratka eksperimentirajte z vašim telesom in ga uporabite za zavestno komuniciranje s svojo podzavestjo in svetom okrog vas.

Ko sem prvi? slišala, da lahko s svojo telesno držo in obnašanjem privabim ve? izobilja v svoje življenje, mi ni bilo ni? jasno. Kako naj se delam, da sem bogata, ?e grem v trgovino in na primer vidim ?udovit pulover, ki si ga ne morem privoš?iti. Šele ?ez nekaj ?asa sem dojela, da je stvar v mojem odnosu in reakciji. Tu ne gre za pretvarjanje, temve? zaupanje v princip življenja, ki u?i, da podobno privla?i podobno. Marsikdo misli, da bo lahko sre?en, zadovoljen in izpolnjen, ko bo dobil pravega partnerja, pravo službo, zaslužil dovolj denarja. Proces je po navadi ravno obraten. Šele, ko smo v sebi sposobni ustvariti ob?utke sre?e, zadovoljstva in izpolnjenosti, bomo v svoje življenje privabili ljudi, priložnosti in situacije, ki bodo ustrezale naši notranji vibraciji.

Ko sem torej znotraj sebe po?istila z ob?utki pomanjkanja, so se za?ele pojavljati dobre priložnosti za zaslužek. Spoznavati sem za?ela uspešne ljudi, odšli pa so tudi nekateri, s katerimi nismo ve? »vibirirali« v harmoniji. Kar naenkrat sem si lahko privoš?ila in doživela ve? stvari. Predvsem pa se je spremenil moj odnos do sebe. Ko ob?utiš pomanjkanje, iš?eš stvari, ker misliš, da bodo zapolnile praznino. Ko pomanjkanje nadomestiš z ob?utki izobilja, ugotoviš, da je notranje bogastvo ve? vredno, kot vse ostalo in materialne stvari niso ve? mašilo praznine v srcu in duši, temve? izkušnja, ki jo svobodno izbereš.

Ne spreglejte brezpla?ne Meditacija Izobilja, v kateri vas vodim skozi proces sproš?anja, ?iš?enja blokad, ustvarjanja notranje vibracije izobilja in vzpostavljanja pozitivnih prepri?anj v podzavest.

Marjana Bloch
Soul Coach

 

 

Prijava na blog


Sledite mi:
Marjana na Facebook-u Marjana na LinkedIn-u