poziv-blog
Kontakt z Marjano Bloch
Oglejte si Marjanin videovideo-poziv

Prihajajo?i dogodki

Previous Naslednja
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Gama zdravljenje

gamma-healing

Intenzivna enodnevna delavnica s Chrisom Waltonom.
16. maj 2015 na Bledu!  Ve? >>

Soul Coaching detox

Prva pomo? za dušo

Zaživite življenje po vaši meri.

Ve? informacij

 

Potovanje k duši

Pikapolonica

Sledite svojim sanjam!

Ve? informacij

Individualna sre?anja

Znebite se strahov, stresa in bole?in!  ogenj-krog 

Preberi ve? >>

Prijavite se na blog!
Izobilje denarja

Kadar govorimo o izobilju, nam pogosto najprej pade na misel denar. Zato bo današnji blog namenjem prav denarju, vašemu pojmovanju denarja in vašemu odnosu do denarja. Spoznali boste 5 osnovnih prepri?anj ali predpostavk, ki jih morate osvojiti, ?e želite razmišljati in delovati kot bogat ?lovek.  ?e nimate zdravega odnosa do denarja, vas bodo odlo?itve na poti, da postanete bogati, na nek na?in vedno sabotirale.

Izobilje denarja

Pred kratkim sem se pridružila mednarodni skupini strokovnjakov, ki ponuja izobraževanje in razli?na prakti?na orodja na podro?ju financ. Prav ni? nisem bila za?udena, ko sem že v prvi lekciji na za?etku prebrala: »?e želite ustvariti resni?no bogastvo, vam znanje o strategijah investiranja in finan?nih priložnostih ne pomaga ni?. Preden se za?nete u?iti o tem, mora biti v vašem srcu in umu prisotno še nekaj, kajti v nasprotnem primeru bo vaša podzavest ignorirala ali blokirala vsa znanje in priložnosti. Vaša pot se mora za?eti z razumevanjem vašega odnosa do denarja in prepri?anj, ki jih imate v zvezi z bogastvom.« Še dobro, da poznam metodo za spreminjanje podzavestnih prepri?anj, sem si rekla :-)

Preden za?nem pisati o prepri?anjih, bi rada, da se vprašate, kaj pravzaprav pomeni  imeti denar in biti bogat.  Za nekatere je to denar naložen na banki, možnost zgodnje upokojitve, razkošne po?itnice na tropskem otoku ali kaj podobnega. Najverjetneje bi se vsi strinjali, da biti bogat pomeni, da lahko uresni?ite vse svoje sanje in želje brez kakršnekoli finan?ne omejitve. Biti bogat pomeni, da lahko storite, doživite in kupite vse, kar si želite.

In zdaj k prvemu od petih osnovnih prepri?anj, ki jih je dobro poznati, ?e želite razviti zdrav odnos do denarja.

Korak 1: Poskrbite za preto?nost
Dejstvo je, da smo dostikrat bogatejši, kot si mislimo. Že to, da greste lahko s prijateljico na kavo ali s prijateljem v kino, je dokaz, da ste bogatejši kot marsikateri ?lovek na tej zemlji. Težava je v tem, da stvari jemljemo preve? samoumevno in da smo postali obsedeni s tem, ?esar nimamo. Zato je dobro, da se spomnimo na vse dobrine, ki jih že imamo in na vse želje, ki jih uresni?ujemo vsakodnevno.  Vzemite si par minut in napišite na listek vse, kar vas bogati, kar vam daje ob?utek izobilja. Izrazite hvaležnost za ljudi, ki so v vašem življenju, stvari, ki jih posedujete, hrani, ki vas krepi in naravi, ki vas obdaja. Hvaležnost za vse, kar že imate in vas obdaja, je klju? do tega, da odprete svoje srce in le odprto srce lahko sprejema. Tudi denar je oblika energije in energija potrebuje prost pretok. Ob?utenje hvaležnosti ustvarja prostor v vašem energijskem sistemu in predstavljajte si, da s tem omogo?ate energiji denarja, da se svobodno pretaka skozi vas. 

Korak 2: Pozabite na preteklost
Zmotno je misliti, da revež ostane revež. Verjemite mi, da ni pomembno, ?e ste odraš?ali v revš?ini ali bogastvu. Ni treba, da vaše pretekle in sedanje okoliš?ine vplivajo na vašo prihodnost. Življenje, ki ga živite danes, je fizi?na manifestacija vaših misli in prepri?anj, ki ste jih gojili do danes. In vaša prihodnost bo rezultat novih misli in prepri?anj, ki jih lahko osvojite že danes. Prvi korak do denarja je torej zavestna odlo?itev, da se osvobodite preteklosti in sprejmete prepri?anje, da si zaslužite biti bogati in da boste postali bogati, tudi ?e v tem hipu ne veste kako. Vaša podzavest, ki nadzoruje kar 95% vsega, bo tako za?ela delovati v novo za?rtani smeri. Zelo u?inkovit na?in spreminjanja podzavestnih prepri?anj je gama možganska tehnika psihologa Chrisa Waltona. Ve? o tem, kako se je lahko nau?ite, na koncu tega bloga. 

Korak 3: Za?nite razmišljati kot bogataš
Ve?ina ljudi meni, da je koli?ina denarja omejena in da je denar sveta vladar. Denar upravlja z njihovimi življenji in usodo. Postali so sužnji denarja. Bogati ljudje razmišljajo druga?e. Verjamejo, da sami upravljajo s svojim življenje in da si sami krojijo usodo. Denar je njihov služabnik. Razlika je torej v njihovi miselnosti.  Skušajte pri sebi razviti takšno miselnost izobilja in izoblikovati prepri?anja, ki bodo temeljila na tem, da je na svetu vsega dovolj. Da je dovolj denarja za vse, dovolj energije za vse, dovolj ljubezni, sre?e, zdravja in obilja. Da to niso stvari priviligiranih in tistih, ki se rodijo pod sre?no zvezdo.

Miselnost izobilja ne pozna strahu; strahu pred izgubo, strahu pred napakami, strahu pred obsojanjem. Vaša podzavest in misli ustvarjajo vašo realnost. ?e boste še naprej razmišljali v smeri, da ne boste nikoli mogli zaslužiti dovolj denarja, da ne boste nikoli dobili boljše službe, da si nikoli ne boste priviš?ili tega ali onega, potem tako tudi bo. Šele ko boste svoj zavedni in nezavedni um odprli neskon?nim možnostim, ki jih ponuja vesolje, katerega del ste tudi vi in je v vas, boste za?eli prepoznavati priložnosti, sre?evati prave ljudi in delati prave korake.

Potem ne boste var?evali denarja, ampak ga boste ustvarjali. Ne boste si govorili, da si tega ne morete privoš?iti, ampak razmišljali, kako lahko to kupite.  In vsak vaš NE bo postal vaš DA. Da, zmorem to. Da, zaslužim si to. Da, znam to. Da, lahko to.

Korak 4: Obkrožite se z zmagovalci
Najbrž ste že slišali za trditev, da se višina vašega dohodka odraža v tem, s kakšnimi ljudmi se družite. Tako naj bi vaš dohodek bil povpre?je dohodhov petih ljudi, s katerimi se najve? družite. Ozrite se naokrog. Kdo so ljudje ob vas? Kako razmišljajo?  Težko boste osvojili miselnost izobilja in neskon?nih zmožnosti, ?e boste 24 ur na dan obdani z ljudmi, ki bodo vztrajali pri starih prepri?anjih pomanjkanja.

To je tako, kot ?e ste na dnu globoke jame s skupino ljudi. Odlo?ite se, da splezate ven. Ljudje spodaj no?ejo, da vam uspe, saj sami nimajo dovolj mo?i za kaj takega in si tega ne priznajo. Vaš uspeh bi bil za njih poraz. In namesto, da bi vas spodbujali, vam govorijo, da vam ne bo uspelo, da jih je na stotine že poskusilo in so bili poraženi in da je ?isto dobro tu, kjer ste. Ne dovolite tem »glasovom«, da vas preglasijo. ?e želite zlesti iz svoje jame, si vzemite za vzgled ljudi, ki so uspešni, bogati in sre?ni. Ni nujno, da jih spoznate osebno. Lahko jih spoznate preko knjig, TV in ostalih medijev. Obkrožite se s pozitivnimi informacijami in spodbudnimi ljudmi.

Toliko zaenkrat. V naslednjem blogu vam bom odkrila še peti korak na poti do izobilja.

Za spreminjanje podzavestnih prepri?anj vam priporo?am, da preizkusite gama možgansko tehniko. V nekaj dneh bom na Facebooku objavila povezavo na meditacijo, v kateri vas bom vodila skozi proces gama možganske tehnike spreminjanja prepri?anj. Vabim vas, da oddate svoj "lajk" na https://www.facebook.com/SoulCoachSlovenija in si zagotovite mp3 posnetek vodene vizualizacije spreminjanja prepri?anj o denarju.


Prisr?en pozdrav,

Marjana Bloch
Soul Coach

 

 

Prijava na blog


Sledite mi:
Marjana na Facebook-u Marjana na LinkedIn-u