poziv-blog
Kontakt z Marjano Bloch
Oglejte si Marjanin videovideo-poziv

Prihajajo?i dogodki

Previous Naslednja
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Gama zdravljenje

gamma-healing

Intenzivna enodnevna delavnica s Chrisom Waltonom.
16. maj 2015 na Bledu!  Ve? >>

Soul Coaching detox

Prva pomo? za dušo

Zaživite življenje po vaši meri.

Ve? informacij

 

Potovanje k duši

Pikapolonica

Sledite svojim sanjam!

Ve? informacij

Individualna sre?anja

Znebite se strahov, stresa in bole?in!  ogenj-krog 

Preberi ve? >>

Prijavite se na blog!
Magi?na govorica telesa

Naše telo je izvrstno orodje za duhovno uglasitev, saj duša neprestano komunicira z nami ravno preko telesa. Obstajajo razli?ni na?ini, kako se lahko z njim pogovarjamo in kako ozavestimo sporo?ila, ki so shranjena v naši podzavesti. Celo do 95 odstotkov ?lovekovih miselnih procesov nadzoruje podzavest in ravno ta je tista, ki jo moramo najprej spremeniti, ?e želimo trajno in u?inkovito spremembo.

 

Pred nekaj leti sem naletela na metodo Psihološke kineziologije (Psych-K) in takoj odletela v London na delavnico. Metoda me je o?arala, saj je zelo preprosta in primerna za vsakogar. S testiranjem mišic  ugotovimo, kakšne omejitve in blokade imamo v svojih možganih. Svoje telo torej uporabimo, da komuniciramo in spremenimo omejitve v naši podzavesti. Vsakokrat, ko povemo laž, pride do kratkega stika v našem miši?nem sistemu. Testiranje mišic deluje na podoben na?in kot detektor laži, s katerim ugotovimo, katera negativna prepri?anja v naši podzavesti moramo spremeniti. Ko spremenimo prepri?anja v nova in pozitivna, se zgodijo globoke in dolgotrajne spremembe, ki se odražajo v tem,  kar mislimo, ?utimo in delamo. Kadar se samo na zavestni ravni odlo?imo, da bomo nekaj spremenili, v naši podzavesti pa vlada prepri?anje, ki tej naši odlo?itvi nasprotuje, nas bo, vse dokler ne spremenimo tega negativnega prepri?anja, znova in znova vodil 'avtomatski pilot'. Dober primer so novoletne zaobljube. Kolikokrat smo si ob za?etku novega leta obljubili, da bomo prenehali kaditi, da bomo manj jedli, da se bomo redno ukvarjali s športom, da se ne bomo ve? jezili na našega šefa, da bomo bolj potrpežljivi z našimi družinskimi ?lani, da si bomo vzeli ve? ?asa zase in tako naprej. In koliko ?asa smo držali obljubo? Po navadi nekaj dni, morda en mesec ali celo dva. Skoraj vedno je na koncu prevladal naš »avtomatski pilot« in stare navade (ali razvade) so se vrnile. Zapomnite si torej, ?e želite trajno spremembo, morate v proces spreminjanja vklju?iti svojo podzavest. 

Vaše telo pa je lahko tudi odli?no orodje za izboljšanje vašega po?utja. Na?in, kako se gibljete in držite vpliva na vaše ?ustveno in mentalno po?utje.  Misli, ?ustva in telo skupaj tvorijo celovit sistem. Naše misli in ?ustva vplivajo in spreminjajo naše fizi?no telo in obratno. S pravilno držo in gibanjem lahko zelo pozitivno vplivamo nase. ?e vaša drža, na primer, izžareva samozavest, umirjenost ali zadovoljstvo, bo telo vašemu umu pošiljalo takšno sporo?ilo in vaš um bo v skladu s tem prilagodil notranje procese v telesu. Samozavestna drža torej pošilja vašemu umu sporo?ilo, da ste samozavestni in s?asoma se za?nete tako tudi po?utiti. Seveda pa velja tudi nasprotno. ?e se držite poklapano, sklju?eno ali mlahavo, bo vaše telo poslalo vaši podzavesti ustrezno sporo?ilo, podzavest se bo temu primerno odzvala in vaše ?ustveno po?utje se bo prilagodilo vaši telesni drži. Po?utili se boste poklapano, potrto in brez energije.

Naslednja vaja je dober primer, kako drža telesa vpliva na vaše po?utje. Vstanite in razprite roke nad glavo. Tudi glavo obrnite navzgor, teža telesa pa naj bo na obeh nogah. In nato se nasmehnite. Kako se po?utite? Skoraj nemogo?e je v tem položaju ob?utiti slabo voljo. Ta drža vas avtomati?no spravi v dobro voljo. Nato se sprostite, stresite roke in noge in zdaj težo telesa prenesite na eno nogo, roke naj vam padejo ob telo, ramena so sklju?ena, obraz je sklonjen, usta so obrnjena navzdol. In kako se po?utite v tem položaju? Po navadi se ljudje v tem položaju po?utijo potrto in brezvoljno.

In zdaj naredite še nekaj. Spet se postavite v prvi položaj, obe nogi sta trdno na tleh, teža je enakomerno razporejena, glava in roke so uprte proti nebu. Ostanite v tem položaju in se poskusite po?utiti potrto in brez energije. Skoraj nemogo?e, kajne. Nato spet stresite roke in noge, težo prenesite na eno nogo, glava naj vam visi navzdol, ramena so sklju?ena, roke ob telesu, koti?ki ustnic obrnjeni navzdol. V tem položaju se poskusite po?utiti odli?no, samozavestno in polni energije. Kar težko, ali ne. Kaj se torej zgodi? V razli?nih položajih telo pošlje razli?ne impulze vaši podzavesti, ki se ustrezno odzove. In ker je podzavest mo?nejša od zavesti, se je zelo težko zavestno prisiliti, da ob?utite veselje, kadar se držite sklju?eno in poklapano.

S spremembo drže lahko torej pozitivno vplivate na vaše po?utje in zavest.  Kadar ste slabe volje ali nerazpoloženi, si lahko pomagate s tem, da zavzamete takšno držo telesa, ki bo izžarevala odprtost, veselje in dobro voljo.  Resda to zahteva od vas nekaj napora, vendar se vsekakor spla?a. Bodite pozorni na to, kako hodite, kakšni so vaši gib rok, kako držite glavo in ramena. Lahko si kot vzor vzamete kakšno osebo, ki jo ob?udujete in posnemate njegovo ali njeno držo.  Najdite tako držo telesa, ki vas bo podpirala v tem, kakšni bi radi postali in kako bi se radi po?utili.

 

Prijava na blog


Sledite mi:
Marjana na Facebook-u Marjana na LinkedIn-u