poziv-blog
Kontakt z Marjano Bloch
Oglejte si Marjanin videovideo-poziv

Prihajajo?i dogodki

Previous Naslednja
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Gama zdravljenje

gamma-healing

Intenzivna enodnevna delavnica s Chrisom Waltonom.
16. maj 2015 na Bledu!  Ve? >>

Soul Coaching detox

Prva pomo? za dušo

Zaživite življenje po vaši meri.

Ve? informacij

 

Potovanje k duši

Pikapolonica

Sledite svojim sanjam!

Ve? informacij

Individualna sre?anja

Znebite se strahov, stresa in bole?in!  ogenj-krog 

Preberi ve? >>

Prijavite se na blog!

Primarna prepri?anja krojijo našo usodo

Verjetno ste že slišali za pregovor, da je ?lovek to, kar misli, da je. To se nanaša tako na misli, za katere vemo, da jih imamo, kot tudi na misli, za katere sploh ne vemo, da jih imamo. Misli, katerih se ne zavedamo, tvorijo naša podzavestna prepri?anja.

In kako nastanejo podzavestna prepri?anja?

Recimo, da so otroku neprestano govorili, da mora biti priden in ubogljiv, ker bo druga?e kaznovan. Otrok v rani mladosti nima še razvitih sposobnosti za presojanje in vse, kar vidi in sliši, jemlje kot resnico. Pogosteje kot otrok sliši neko trditev, bolj se bo ta zasidrala v njegov podzavestni um. Prepri?anje, da mora biti ubogljiv, postane del otrokove identitete in njegova resni?nost. Otrok se za?ne celo tako po?utiti in odraste v osebo, ki je ubogljiva, poslušna, si ne upa tvegati ali izraziti svojih potreb v veri in strahu, da to ni prav in da bo v nasprotnem primeru neljubljen, kaznovan in zavržen. Vsa ta pri?akovanja so tako globoko zasidrana v njegovem umu, da postanejo sestavni del njega in nekaj samoumevnega.

Vsi imamo prepri?anja o sebi in svetu okrog nas, ki se jih zavedamo in ne zavedamo. Podzavestna prepri?anja so tista, ki dramati?no vplivajo na kakovost našega življenja in usodo, ki jo krojimo. Negativno programiranje, ki smo ga bili deležni v otroštvu (negativno programiranje lahko izvira tudi iz prejšnjih življenj), ima lahko nepredstavljive posledice za naše življenje, saj dolo?a znotraj nas zgornjo mejo, do kam lahko pridemo v življenju, koliko zmoremo, kaj lahko dosežemo in kako sre?ni lahko postanemo.

Pa poglejmo še nekaj primerov. ?e ste kot otrok dobili ob?utek, da vas nih?e ne bo imel resni?no rad, boste znova in znova vstopali v take partnerske odnose, ki bodo potrjevali to vaše podzavestno prepri?anje, kljub vaši zavestni želji, da želite spoznati nekoga, ki vas bo resni?no ljubil.

Morda ste v otroštvu bili izpostavljeni situacijam, na podlagi katerih ste ponotranjili prepri?anje, da ne morete nikomur zaupati. To podzavestno pri?akovanje, da ljudem ni dobro zaupati, se bo odražalo v vaših odnosih. Postali boste magnet za ljudi, ki niso vredni zaupanja in dosegli soglasje z vašim podzavestnim umom.

Najbrž ni odve? ponoviti dejstva, da je vse okrog nas odsev naše notranje biti, našega notranjega ustroja in delovanja. Ko sem prakticirala budizem Nichirena Daishonina, sem velikokrat slišala ali prebrala, da je naš zunanji svet kot ogledalo. ?e se priklonimo sliki v ogledalu, se nam slika v ogledalu prikloni nazaj. ?e se odmaknemo od slike v ogledalu, se slika v ogledalu odmakne od nas. Na sliko v ogledalu lahko vplivamo le, ?e spremenimo sebe.

Zunanji svet, ljudje okrog vas in situacije, v katerih ste se znašli, so torej odsev nevidnega sveta in nevidnih simobolov (simboli so jezik podzavesti) znotraj vas.  Ta nevidni svet je nastajal pod vplivom vaših staršev in na?ina, kako so z vami ravnali, ko ste bili majhni.  Podzavestni vzorci in programi so rezultat okolja, v katerem ste odraš?ali, na vas so vplivali vaši prijatelji, u?itelji, mediji, vera in kolektivna prepri?anja družbenega prostora, v katerem ste bili vzgojeni.

In kaj je dobra novica pri vsem tem?

?e je torej vaše osebno življenje odsev vaših podzavestnih prepri?anj, potem lahko vplivate na svojo usodo s tem, da spremenite vsa tista prepri?anja, ki vas na nek na?in omejujejo.  Spremenite prepri?anja, spremenite življenje!

In kaj je slaba novica?

Ker so prepri?anja sestavni in samoumevni del nas samih, jih je v?asih zelo težko prepoznati, kaj šele spremeniti. Ko enkrat prepri?anje postane tako globoko zasidrano v našem energijskem sistemu, da ga ne prepoznamo ve?, deluje kot lepilo, ki samo nalaga in kopi?i izkušnje in situacije, ki potrjujejo njegovo veljavnost.

To so tako imenovana temeljna ali primarna prepri?anja, ki se nanašajo na lastno vrednost, na ob?utek varnosti, na ob?utek mo?i in zaupanja vase. Primarna prepri?anja so povezana z lastno samopodobo in s tem, koliko zmoremo, kaj si zaslužimo in ?esa smo sposobni.  Vpeta so v naše osebno energijsko polje in o njih niti ne razmišljamo, kaj šele dvomimo. Ta prepri?anja na nas delujejo tako kot deluje na nas sila težnosti, o kateri po navadi ne razmišljamo, pa ?eprav smo vedno pod njenim vplivom.

Zato se je treba vzeti pod drobnogled. Postati morate sam svoj detektiv in za?eti razmišljati izven konteksta, pokukati v vse skrite koti?ke vaše duše in odkriti, kaj je tisto, kar vas blokira.

?e ne veste katera prepri?anja vas omejujejo, najprej naredite oceno svojega trenutnega življenja. Pri tem si lahko pomagate z razli?nimi vprašanji. Na katerem podro?ju svojega življenja imate ob?utek, da bi vam šlo lahko bolje ali da si zaslužite ve?? Kje se vam zdi, da ste obstali in da se ne morete premakniti iz mrtve to?ke? Kaj v vašem življenju se vam neprestano ponavlja? ?esa ste se že neštetokrat lotili in vedno omagali na pol poti? Na katerem podro?ju znova in znova doživljate poraz in imate ob?utek, da ste žrtev? So to odnosi, kariera, denar, samopodoba, zdravje? Kaj morate spremeniti, da boste dosegli/postali/ imeli to, kar si želite?

Zavedanje pa ni dovolj. Ko enkrat ugotovite, kaj vas blokira, morate najti na?in, kako se tega osvoboditi.

?estitam vsem ljudem, ki zadnje ?ase iskreno iš?ejo izhod iz za?aranega kroga in aktivno delajo na tem, da spremenijo svoja primarna podzavestna prepri?anja in s tem pozitivno in korenito vplivajo na svojo življenjsko usodo. Strategij, tehnik in metod je veliko, ene so bolj u?inkovite, druge manj. Najboljši na?in, kaj deluje in je najboljše za vas, pa je, da tehniko ali metodo preizkusite na lastni koži.

Sama za spreminjanje podzavestnih prepri?anj najraje uporabljam gama možgansko tehniko, ki jo je razvil psiholog Chris Walton iz Velike Britanije. Chris v proces spreminjanja podzavestnih prepri?anj vklju?uje tudi tehniko energijskega ali miši?nega testiranja, s katerim lahko hitro in enostavno ugotovim, katera so tista prepri?anja, ki blokirajo in sabotirajo moje želje in cilje.

Seveda nobena tehnika ne more zagotoviti uspeha, ?e je ne uporabljate. Tako kot je za dobro fizi?no kondicijo potrebna redna vadba in treniranje mišic, je za kvalitetno življenje, kjer prevladuje pozitivna miselna in ?ustvena naravnanost, potrebno redno izvajanje te tehnike ali katerekoli druge tehnike oz. kombinacije razli?nih tehnik. Ne glede na to, kakšen na?in ali metodo boste izbrali za svoj napredek in osebni razvoj, mi verjemite, da lahko vaše življenje postane magi?no, ko prenehate biti žrtev in suženj podzavesti.

?e želite v živo spoznati tehnike Gama zdravljenje in se nau?iti, kako gama možgansko tehniko uporabiti v svojem življenju in z njo pomagati tudi drugim, vas vabim, da se nam pridružite na enodnevni delavnici,
ki bo 11. maja v hotelu Kompas na Bledu.

Delavnico bo vodil ustanovitelj Gama zdravljenja, psiholog in coach za uspeh, Chris Walton in Londona.

POMEMBNO: Za vse naro?nike mojega bloga velja za udeležbo na delavnici Gama zdravljenje znižana cena 180,00€ vse do 5. maja.

Ve? o delavnici na www.gamazdravljenje.com

Marjana Bloch
Vaš Soul Coach 

 

Prijava na blog


Sledite mi:
Marjana na Facebook-u Marjana na LinkedIn-u