poziv-blog
Kontakt z Marjano Bloch
Oglejte si Marjanin videovideo-poziv

Prihajajo?i dogodki

Previous Naslednja
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Gama zdravljenje

gamma-healing

Intenzivna enodnevna delavnica s Chrisom Waltonom.
16. maj 2015 na Bledu!  Ve? >>

Soul Coaching detox

Prva pomo? za dušo

Zaživite življenje po vaši meri.

Ve? informacij

 

Potovanje k duši

Pikapolonica

Sledite svojim sanjam!

Ve? informacij

Individualna sre?anja

Znebite se strahov, stresa in bole?in!  ogenj-krog 

Preberi ve? >>

Prijavite se na blog!

?ez dober teden odpotujem v ZDA na zaklju?no šolanje in izpit za Interior Alignement® praktika. Sozvo?je z okoljem, usklajenost energij, notranja postavitev prostora in harmonija znotraj in zunaj mene ... vse to me je že od nekdaj izredno zanimalo. In kmalu bo moja strast postala tudi del moje poklicne poti. In kaj sploh je Interior Alignement®?

Interior Alignment® je sistem, ki priznava modrost tradicionalnega feng shui-ja in ?iš?enja prostora, vendar v osnovi verjame, da ima vsak ?lovek v svoji biti intuitivno in instinktivno vedenje o tem, kaj je najbolje zanj in za njegovo okolje. Kot Interior Alignement® praktik bom pomagala ljudem, da bodo razumeli, kako se njihov notranji svet odraža v njihovem bivalnem in delovnem okolju in jim posredovala orodja in na?ine, kako v polnosti izkoristiti svoje življenje in svoj prostor. 


Interior Alignment® je leta 1996 ustanovila Denise Linn, avtorica knjig Sveti prostor in Feng Shui za dušo. Danes je njena šola ena najve?jih šol za feng shui na svetu in vsebuje Instinktivni Feng Shui™, ?iš?enje prostora™, Feng Shui Zdravilni krog™ in Synchro-Alignement™.

Danes bi vam rada predstavila na?in, kako sinhronizirati in uskladiti vašo energijo in namero z energijami in usmeritvijo vašega doma.  Synchro – Alignement™ ali Sinhro-usklajevanje™ je torej sistem, ko notranjost uglasimo z  zunanjostjo. Zelo pomembno je namre?, da se vaša duševna usmeritev k uresni?itvi dolo?enega cilja ali dejanja v prihodnosti  sklada z usmeritvijo vašega doma ali poslovnega prostora.

V procesu Sinhro – usklajevanja lahko odkrijete razli?ne stvari, odvisno od tega, na kaj se osredoto?ite. V procesu lahko ugotovite po ?em zares hrepeni vaša duša. Morda ob tem odkrijete, da si globoko v sebi želite nekaj drugega, kot vam govori zavestni del duševnosti. Ko enkrat spoznate, kaj je pravzaprav tisto, po ?emer hrepeni vaša duša, za?nete ugotavljati katere spremembe v vašem domu ali poslovnem prostoru so potrebne, da boste energijsko podprti na vaši dušni poti.

V procesu lahko spoznate, kaj in zakaj vas nekaj v prostoru navdaja z dobrimi ali slabimi ob?utki, za?nete se povezovati z ob?utki, ki jih želite ustvariti v svojem življenju in najti na?ine, kako to ponazoriti tudi v prostoru, najdete lahko svojo to?ko mo?i v prostoru, poiš?ete lahko hišnega varuha in še in še. Skratka informacije o svojem življenju in domu, ki jih dobite v procesu sinhro usklajevanja, vam koristijo pri oblikovanju vašega bivalnega prostora za dušo, prostora, ki vas navdihuje, prostora, kjer se po?utite varno in doma?e in predvsem prostora, ki vas podpira na vaši življenjski poti. 

V procesu sinhro usklajevanja vas praktik vodi skozi posebno tehniko ustvarjalne vizualizacije, v kateri se popolnoma sprostite in aktivirate svojo intuicijo, podzavestne misli ter ?ustva.

Proces se sestoji iz naslednjih korakov. Najprej se sproš?ate in umirjate. To stanje je podobno ob?utkom tik pred spancem, ko se še vedno vsega zavedate in ste hkrati globoko sproš?eni. V takem stanju ste veliko bolj dovzetni za sporo?ila, informacije in ideje, ki se jih v budnem stanju ne zavedate.  Med procesom oz. potovanjem, kot temu raje re?em, vas praktik usmerja in daje razli?ne predloge, ki jim lahko sledite, hkrati pa vas spodbuja, da sledite svoji intuiciji in spro?ilom iz podzavesti.

Nato odpotujete v namišljen prostor v naravi. Dokazano je, da narava zelo blagodejno vpliva na ljudi, ?etudi si jo samo predstavljajo v mislih. Ko si v mislih prikli?ete ?udovito podobo narave, se še bolj sprostite in dobite odgovore na vprašanja kot na primer: Kaj natanko potrebuje moj dom ali poslovni prostor? Kakšno energijo in ob?utke želim ustvariti v svojem domu? Kaj moram storiti, da bom svoj bivalni prostor prežela s pozitivno energijo in ob?utki? Kako lahko v svojem domu aktiviram tako energijo, ki me bo podprla, da dosežem svoj cilj?

?e želite ugotoviti, na kakšen na?in vas lahko vaš dom podpre pri uresni?evanju vaših ciljev, je najbolje, da se povežete s hišnim varuhom ali duhom doma. Vsaka stavba, ki jo zgradijo in v njej bivajo ljudje ima svojega duha. To je bitje, ki varuje in š?iti vaš dom in ki se oblikuje v skladu z energijami vašega doma in v skladu z vašo energijo. Hišni duh se lahko v procesu sinhro usklajevanja pojavi v razli?nih podobah – kot moški, ženska, žival, svetloba, božansko bitje, zvok, barva ali samo kot ob?utek. Vzpostavljanje stika s hišnim duhom vam pomaga ustvariti zaš?itni plaš? za vaš dom in vse ljudi, ki živijo v njem, hkrati pa predstavlja vir modrosti in mo?i, na katerega se lahko obrnete v vsakem trenutku.

Proces se kon?a z na?rtom delovanja. Praktik vam pomaga, da vse pridobljene informacije povežete v neko smiselno celoto in da naredite na?rt, kaj od tega želite in kaj boste naredili.

Da boste imeli predstavo, kako tako vodeno potovanje izgleda, sem za vas pripravila mini proces Sinhro usklajevanja, v katerem vas bom popeljala na sre?anje s hišnim varuhom. Za poslušanje posnetka, kliknite tukaj. (9:23 minut, glasba Kevin MacLeod)

Pišite mi, kako vam je šlo!

Lep pozdrav,

Marjana Bloch
Soul Coach™

 


 


 

 
Spremenite svojo preteklost

Našo identiteto povezujemo z našo preteklostjo.  Vsi imamo osebno preteklost, ki je ne moremo zanikati. Ne zavedamo pa se, da lahko izberemo pomen, ki ga damo svoji preteklosti. William Shakespeare jeneko? dejal: »Stvari niso dobre ali slabe po sebi. Naše mišljenje jih naredi za dobre ali slabe.« V procesu Potovanja k duši je izdelovanje duhovne palice simboli?no dejanje upodobitve svoje preteklosti z namenom, da vas spomin nanjo opogumi in poživi.
In kako to storite?

Kultura severnoameriških Indijancev je zelo tesno povezana z naravo. Del njihove kulturne dediš?ine so tudi posve?ene duhovne palice, ki so jih postavili pred svojim bivališ?em. Posve?ena palica naj bi skrbela za dober pretok energije. Duhovnim palicam so pripisovali magi?ne lastnosti , uporabljali so jih za zaš?ito, zdravljenje, v molitvenih obredih in za ?aš?enje stvarnika. Palice so izbirali glede na vrsto lesa in njihovo obliko. Vsaka duhovna palica je imela svojega lastnika, ki je dal palici svoj osebni pe?at in to?no dolo?en namen. Okrasil jo je s predmeti, ki so simbolizirali namen palice  -  to so bile školjke, kosti, perje, kamen?ki, mah ali listje. Duhovna palica je ponavadi tudi simbolizirala povezavo Zemlje z Nebom.

Ustvarjanje duhovne palice v sodobnem ?asu ima lahko zelo pozitiven vpliv na ?loveško psiho. Obred izdelovanja posve?ene palice nam omogo?a ozavestiti misli in hrepenenje naše duše. S tem, ko ?lovek na fizi?en in simboli?en na?in ponazori sebe in svojo pretklost v obliki duhovne palice, lahko spremeni pogled in pomen, ki ga daje svoji preteklosti. Ustvarjanje duhovne palice bo pripomoglo k boljšemu razumevanju vaše preteklosti.

Ob prvi priliki se odpravite v gozd z namenom, da poiš?ete palico, ki jo boste uporabili za upodobitev vaše preteklosti. Lahko uporabite tanko šibo ali debelo vejo. Ne iš?ite palice, naj vas ona pokli?e. Prisluhnite intuiciji in poslušajte telo. Ko boste našli pravo palico, boste vedeli.  Za izdelavo posve?ene palice, boste potrebovali volno, trakove iz blaga, barvni sukanec ali žico, po želji pa še perje, mah, kamen?ke, školj?ne lupinice, koralde, usnje, papir in tako naprej.  Svojo posve?eno palico okrasite tako, da vam bo dajala ob?utek mo?i. Svoji preteklosti lahko pripišete celo mitske razsežnosti, tako da vas bo vsaki?, ko jo boste pogledali, okrepil prijeten in pozitiven ob?utek glede vaše preteklosti.

Zapomnite si, da dogodki niso tisti, ki kreirajo vašo preteklost, ampak pomen, ki ste ga pripisali tem dogodkom.

Okrasite svojo duhovno palico na ?im bolj ustvarjalen na?in. Ni pravil, po katerem bi se morali ravnati. Z razli?nimi predmeti in barvami za?nite upodabljati svoje rojstvo, otroštvo, mladost in tako naprej. Ko boste gotovi, se ozrite nanjo in se vprašajte kakšni ob?utki vas navdajajo. Kako bi opisali svojo duhovno palico, ?e bi morali uporabiti eno samo besedo? ?e ne najdete pozitivne besede, s katero bi jo opisali in ?e se vam vzbudijo kakršnikoli negativni ob?utki, spremenite pomen, ki ste ga dali dogodkom v preteklosti.

Najdite poživljajo? in pozitiven pomen za vsak dogodek, za katerega ste vse do danes mislili, da je slab in negativen. Odrecite se vlogi žrtve. Izberite pozitivno preteklost. Svojo duhovno palico prenavljajte, dokler se ob pogledu nanjo ne boste odli?no po?utili. Postavite jo na mesto, kjer vas bo vsak dan spominjala na ?arobnost vašega življenja.

Naj zaklju?im z besedami Eleanor Roosvelt. „Nih?e vam ne more vzbujati ob?utkov manjvrednosti brez vašega privoljenja.“

Sre?no,
Marjana Bloch
Soul Coach™

 

 


 

 
V kaj verjamete?

V življenju se je dobro vsake toliko ?asa vprašati, v kaj verjamete. To vam pomaga, da na življenje pogledate s širšega zornega kota, v klju?nih trenutkih svojega življenja in stresnih situacijah pa se odzovete bolj pristno.

Ko je Denise Linn pisala knjigo Soul Coaching® 28 Days to Discover your Authentic Self, je sestavila seznam spoznanj, v katere verjame in v katere je absolutno prepri?ana. Na teh spoznanjih temelji tudi njen Soul Coaching® program Potovanje k duši, skozi katerega je šlo že na tiso?e ljudi iz vsega sveta. Ta hip sledi programu tudi prva skupina v Sloveniji. Program poteka na daljavo in vsakdo, ki ima ra?unalnik in internetno povezavo se mu lahko pridruži.

In v kaj verjamete vi? Preberite si spodnji seznam in ugotovite, ?e v kaj od tega verjamete tudi sami?

 
Ne brigam se, kaj pravijo ljudje

10 strategij, zakaj in kako ni dobro jemati stvari osebno

Pred kratkim sem se znašla v situaciji, ki me je prizadela. Ko se mi zgodi kaj neprijetnega, se vedno najprej vprašam, kaj znotraj mene je privabilo to izkušnjo v moje življenje in kaj se lahko iz nje nau?im, da se ne ponovi. Vem, da oseba, ki me je prizadela, ni tega storila namerno, pa kljub temu nisem zaradi tega celo no? spala in premlevala v sebi, zakaj se po?utim tako ranjeno, nekdo drug pa bi le zamahnil z roko in šel mirno mimo tega. Zjutraj sem se spomnila na mojo u?iteljico Denise Linn in njene strategije, kako ne jemati stvari osebno in raje ostati zdrav! Saj veste, bolj ko se sekiramo, ve? možnosti imamo, da zbolimo. Želim jih podeliti z vami, da jih tudi vi preizkusite v praksi in ugotovite, katera strategija deluje najbolje za vas.

 
Test z gugalnikom

Današnja tema ni naklju?na. Pred dnevi smo pokopali izrednega ?loveka, prijatelja iz moje mladosti. Njegova zgodba je bila navdih mnogim, njegov pogum in volja do življenja pa spoštovanja vredna. Ob takih trenutkih se sprašujemo o pomenu življenja, o minljivosti in naših vrednotah.

Ena izmed vaj Soul Coaching Programa »Potovanje k duši« se navezuje na smrt in na odnos do lastne umrljivosti. Namen vaje je, da raziš?ete vašo pripravljenost na smrt in ovrednotite življenje do zdaj.

 

Ali ste vedeli, da je ve?ina težav, ki jih imate v življenju, posledica vašega neljube?ega odnosa do sebe?  Te neljube?e misli, ob?utki  in prepri?anja, ki se jih ve?inoma ne zavedamo, krojijo naša življenja in povzro?ajo bolezenska stanja, tako telesna kot duševna. Na žalost se jih ne zavedamo v celoti, saj so postala del nas in naše identitete. So kot pokvarjena ploš?a, ki se vrti brez prestanka. Vas zanima eden izmed na?inov brisanja vsega neljube?ega, ki ga redno uporabljam tudi sama?

Najbrž ste že slišali, da se vibracija našega planeta spreminja in da se ?lovekova zavest širi v neko novo dimenzijo. So?asno naj bi se vibracija ljubezni krepila, zlasti vibracija Božanske Ljubezni, ki je najbolj ?ista in univerzalna energija vesolja ali stvarnika.

Robert Fritchie, ustanovitelj Inštituta za služenje svetu (World Service Institute), pravi, da je božanska ljubezen najmo?nejša zdravilna sila v vesolju. Ta sila je na razpolago vsem nam, ne glede na to, kdo in kaj smo. Robert Fritchie že vrsto let uporablja božansko ljubezen za zdravljenje najrazli?nejših težav. Verjame, da je vzrok vseh naših težav neljube? odnos do samega sebe in da se zdravljenje za?ne, ko se za?nemo osvobajati neljube?ih misli in ob?utij. V ta namen je oblikoval »božansko izjavo«, ki nas s pomo?jo Božanske ljubezni o?isti vsega neljube?ega znotraj nas, kot tudi simptomov in težav, ki so posledica in odraz te neljube?nosti. Težava je lahko psihi?ne ali fizi?ne narave, morate pa biti ?im bolj natan?ni, ko jo opišete.

Robert priporo?a, da božansko izjavo ali prošnjo ponavljate 10 dni, 12x na dan (recimo na vsako uro). Izberite samo en simptom ali težavo za prvih 10 dni. ?e boste po desetih dnevih zadovoljni z rezultati, lahko ciklus ponovite in izberete drugo težavo ali simptom bolezni. Prošnjo ponavljajte na glas ali v mislih in s ?im ve?jim ob?utkom.

Z mojim Duhovnim Jazom, pošiljam Božansko Ljubezen, ki je znotraj mene, vsemu, kar je neljube?ega v povezavi z mojo težavo (tukaj navedite ime težave oz. simptom). Svoj energijski sistem predajam v roke svojemu Duhovnemu Jazu.  Vse vzroke svoje neljube?nosti kot tudi ..... (ime težave) prepuš?am Stvarniku. Prosim Stvarnika, da me napolni z Božansko Ljubeznijo in ozdravi moj sistem v skladu z njegovo voljo.

Vsaki?, ko boste izrekli božansko prošnjo, si vzamite še par trenutkov za 4-stopenjsko dihalno tehniko:

1. Vdihnite globoko in po?asi
2. Zadržujte dih 5 sekund
3. Izdihnite po?asi in popolnoma izpraznite plju?a
4. Mirujte 5 sekund preden ponovno vdihnete
 
To 4-stopenjsko dihanje ponavljajte toliko ?asa, dokler nimate ob?utek, da se je vaša energija ustalila. Ko tako dihate, se božanska ljubezen steka v vas, razrešuje energijske blokade in jih potiska ven iz vašega energijskega sistema.

?e koga v tej prošnji zmotijo besede, kot npr. duhovni jaz, stvarnik ali energijski sistem, jih lahko nadomestite z besedami, ki so vam blizu. Duhovni jaz je nevidni del vaše biti in predstvlja neposredno povezavo s Stvarnikom (bogom, univerzalno zavestjo, kreatorjem). Energijski sistem tvorijo vaša duša, vaš um in vaše fizi?no telo.

Sama si v kakšnem težkem trenutku v mislih ponavljam samo besede Božanska Ljubezen, Božanska Ljubezen, Božanska Ljubezen....  in za?utim, kako se umirim.

Prednost tega, da postanemo ljube?a bitja pa je tudi v tem, da je to najboljši na?in zaš?ite pred raznimi negativnimi »vdori« v naš energijski sistem. Ljudje me dostikrat sprašujejo, kaj naj naredijo, da bi se zaš?itili pred kakšno osebo ali situacijo, ki jih spravlja ob živce. Ko postanete ljube?i do samega sebe, se katerakoli negativnost iz vaše okolice preprosto nima kam prilepiti na vas. 

Želim vam prekrasen teden. Ne spreglejte Soul Coaching® tedenske karte, ki je RADOST.

Marjana Bloch
Soul Coach™

 


 

 

Predstavila vam bo sedem enostavnih na?inov, ki jih lahko uporabite za hitrejše doseganje vaših ciljev in lažje uresni?evanje vaših sanj. Njihova u?inkovitost je odvisna od tega, kako zavzeto in redno se jih boste držali. Priporo?am vam, da raje upoštevate samo enega od naštetih na?inov in se ga redno držite, kot da za?nete z vsemi in odnehate po enem tednu.

1. Redno odstranjevanje navlake 
2. Delujte, kot da se že dogaja
3. Uporabljajte afirmacije
4. Družite se z ljudmi, ki vas podpirajo
5. Koristno upravljajte s ?asom
6. Pozorni bodite na sporo?ila in znamenja
7. Vizualizirajte potek dneva

 

 

 

INDIVIDUALNI ONLINE SOUL COACHING PROGRAM, KI BO SPREMENIL VAŠE ŽIVLJENJE ZA VEDNO
 
Udeležite se 10-tedenskega Soul Coaching® programa Potovanje k duši, edinstvenega programa odstranjevanja negativnih podzavestnih prepri?anj in ozaveš?anja ?arobnega jezika duše.

?e se vam zdi, da se zaman trudite uresni?iti svoje sanje in dose?i cilje, ste prav gotovo žrtev omejujo?ih notranjih vzorcev, ki vas zadržujejo na istem mestu.  Soul Coaching® je izredno globoko osebnostno in duhovno potovanje, na katerem boste po?istili z notranjo in zunanjo navlako in se osvobodili negativnih vzorcev iz preteklosti. Hkrati boste za?eli slediti svoji intuiciji in zaživeli življenje po meri vaše duše. Ta program bo v resnici globoko spremenil in izboljšal vaše življenje na vseh podro?jih. Program poteka v udobju vašega doma. Sami izbirate ?as in tempo, ki mu želite slediti.

Zakaj na Soul Coaching® Potovanje k duši?

 

V življenje ponavadi privla?imo tisto, o ?emer najve? premišljujemo, v kar globoko v sebi verjamemo, pri?akujemo ali si predstavljamo. To je zakon sevanja in privla?nosti. Vse, kar sevamo v sebi in izven sebe, nam okolje odseva nazaj. Pogosto privabimo v svoje življenje prav izkušnje, ki se jih najbolj izogibamo ali bojimo. ?e vas je strah, da boste ostali brez službe, da ne boste zmogli pla?ati položnic, da boste razo?arani v ljubezni  ali da boste padli na izpitu, je velika verjetnost, da se bo to tudi zgodilo. In obratno. ?e v sebi negujete misli in predstave, da se bo vse dobro izteklo, da ste varni, ljubljeni in uspešni, boste v svoje življenje privabili ljudi, okoliš?ine in dogodke, ki bodo v soglasju z vašimi pri?akovanji.

 
Soul Coaching detox

Program, ki vam pomaga, da se osvobodite vsega nepotrebnega in odve?nega zunaj in znotraj vas in da zaživite življenje po meri vaše duše

S programom lahko za?nete že danes.


Nau?ila vas bom:

- u?inkovitih tehnik za brisanje negativnih prepri?anj in vzorcev

- enostavnih strategij, kako razstrupiti vaš um, ?ustva in fizi?no telo

- kako programirati svojo prihodnost v razvoj najvišjih potencialov

- kako ozavestiti svojo intuicijo in ji slediti

- kako odpreti svoje srce za vzpostavljenje novih vibracij v vašem energijskem polju

- kako z enostavnimi energijskimi vajami ohranjati vitalnost, zbranost in energijo

 


Prijava na blog


Sledite mi:
Marjana na Facebook-u Marjana na LinkedIn-u