poziv-blog
Kontakt z Marjano Bloch
Oglejte si Marjanin videovideo-poziv

Prihajajo?i dogodki

Previous Naslednja
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Gama zdravljenje

gamma-healing

Intenzivna enodnevna delavnica s Chrisom Waltonom.
16. maj 2015 na Bledu!  Ve? >>

Soul Coaching detox

Prva pomo? za dušo

Zaživite življenje po vaši meri.

Ve? informacij

 

Potovanje k duši

Pikapolonica

Sledite svojim sanjam!

Ve? informacij

Individualna sre?anja

Znebite se strahov, stresa in bole?in!  ogenj-krog 

Preberi ve? >>

Prijavite se na blog!

V življenje ponavadi privla?imo tisto, o ?emer najve? premišljujemo, v kar globoko v sebi verjamemo, pri?akujemo ali si predstavljamo. To je zakon sevanja in privla?nosti. Vse, kar sevamo v sebi in izven sebe, nam okolje odseva nazaj. Pogosto privabimo v svoje življenje prav izkušnje, ki se jih najbolj izogibamo ali bojimo. ?e vas je strah, da boste ostali brez službe, da ne boste zmogli pla?ati položnic, da boste razo?arani v ljubezni  ali da boste padli na izpitu, je velika verjetnost, da se bo to tudi zgodilo. In obratno. ?e v sebi negujete misli in predstave, da se bo vse dobro izteklo, da ste varni, ljubljeni in uspešni, boste v svoje življenje privabili ljudi, okoliš?ine in dogodke, ki bodo v soglasju z vašimi pri?akovanji.

Strategije za ?udovito življenje

?e boste strategije za vsakdanje življenje redno uporabljali, bo lahko leto 2013 eno izmed najbolj ?arobnih in uspešnih. ?e ste pripravljeni odpreti nov list v svoji knjigi življenja in pozabiti na pretekle neuspehe, razo?aranja in skrbi, vam bodo te strategije prišle zelo prav, da se boste držali za?rtane poti in ?im manjkrat iz nje skrenili. Lahko se držite le ene ali dveh strategij v tem letu. Bolje manj kot ni?, pravijo. In ko bodo prišli prvi pozitivni rezultati, se boste morda odlo?ili, da ste pripravljeni v svoje življenje vnesti še kakšno spremembo.

Štirje osnovni koraki, ki jih je dobro obvladati:

1. Pridite si na jasno, kaj v resnici ho?ete
Veliko ljudi je nezadovoljnih, neprestano tarnajo in kritizirajo in zelo veliko imajo povedati o tem, ?esa  ne marajo, kaj jim ni vše? in kakšna krivica se jim dogaja. Ko pa jih vprašate, kaj si želijo, ne znajo natan?no povedati. Želim ve? denarja, zdravja, ljubezni, boljšo službo, so tipi?ni odgvori. Vendar preve? splošni. ?e želite uporabiti zakon sevanja in privla?nosti sebi v prid, morate biti zelo natan?ni v tem, kaj pravzaprav ho?ete. Prav tako morate biti zelo iskreni do sebe in razlikovati v tem, kaj drugi od vas pri?akujejo in kaj si želite vi. Vaši cilji lahko segajo na vsa podro?ja –  služba, dom, odnosi, partnerstvo, materialne dobrine, prosti ?as, zdravje. Za vsako podro?je si ustvarite jasno in izrazito sliko želene situacije. Podkrepite jo z ob?utki in zamislimi. Bodite karseda natan?ni in vedno razmišljajte v smeri tega, kar ho?ete udejanjiti in dose?i.  Skratka imeti morate resni?no željo,  da vam je  do ne?esa. Vprašajte se: »Si v resnici želim dose?i ta cilj?« In »Ali sem res pripravljen, da uresni?im te sanje?«

2. Odstranite omejitve in negativna prepri?anja
Bolj ko boste prepri?ani v izbrani cilj in želeno stanje in bolj ko boste verjeli, da vam bo uspelo, ve? možnosti imate, da se to tudi zgodi. Težava je v tem, da je ve?ji del naših prepri?anj v podzavesti, na katero nimamo kaj dosti vpliva. ?e v vaši podzavesti, ki je ve? kot milijonkrat mo?nejša od vaše zavesti, na primer vlada prepri?anje, da si ne zaslužite boljše službe, boste zaradi podzavestnega strahu vztrajali v službi, v kateri ste nesre?ni. Ta podzavestni strah vam bo stal na poti, da bi lahko delovali in razmišljali pozitivno in z zaupanjem, vse dokler se ga ne osvobodite. Eden izmed na?inov, da se osvobodite negativnih prepri?anj in strahov,  je uporaba Gama tehnike spreminjanja prepri?anj®, o kateri sem že pisala. Za prvo silo si lahko poslušate meditacijo Gama zdravljenje, v kateri vas vodim skozi proces spreminjanja prepri?anj.
www.soul-coach.si/upload/gama_meditacija.zip

3. Pojdite v akcijo
V nobeni strategiji ne sme manjkati Akcija. Dejanje. Prvi korak. Saj ste že slišali za vic, ko Jože vsak dan prosi boga, da bi zadel na loteriji. Prosi in prosi, pa ni?. Kon?no mu bog pravi: »Jože, pa daj že kupi loterijski listi?.« Vse molitve, prošnje, afirmacije, na?rti, želje in cilji zahtevajo od nas, da nekaj ukrenemo v tej smeri. Ko imate nek cilj, se vprašajte: »Kaj je tisti prvi korak v smeri tega cilja?« Lahko je ?isto majhen korak. Pomembno je, da ga storite. ?e si na primer želite sanjske po?itnice na Maldivih in nimate niti malo možnosti,  da bi si jih v tem trenutku privoš?ili, greste vseeno lahko na internet in se pozanimate o letalskih kartah, o ceni aranžmajev, o tem, kaj lahko tam po?nete. To vas ni? ne stane, hkrati pa ste en korak bližje vašemu cilju. Zlahka se ujamemo v past, ko si govorimo: Ko ne bo ve? tako stresno v službi, bom za?ela z dieto,  bom za?ela hoditi na jogo, bom bolj potrpežljiva do svojih otrok itd. Ne ?akajte na idealne okoliš?ine, da bi lahko za?eli uresni?evati svoje cilje.

4. Prepustite se toku in bodite odprti za sprejemanje
Na splošno velja pravilo, da bolj ko se naprezamo, manj smo uspešni. Naprezanje je ponavadi samo znak, da nas je strah, da tega ne bomo dosegli, zato se kr?evito poganjamo k cilju in nismo sproš?eni. Prepustiti se toku pomeni, da zaupate sebi in Življenju, da mirno in sproš?eno vztrajate pri svojih ciljih in željah. In da ne vržete puške v koruzo takoj, ko naletite na prvo oviro. Pot do cilja ni vedno ravna in ovinki nas ne smejo zbegati. Zaupajte si, bodite odlo?ni in prožni. Ne pozabite ohranjati jasno sliko želenega v vašem umu in hkrati uživajte v procesu doseganja cilja. Govorite si: »Dogaja se.« 

Koledar za dušo

Da bi lažje spremljali svoj napredek in da bi ?im bolj zavestno kreirali svoje življenje  v letu 2013, sem za vas oblikovala "Koledar za dušo", ki si ga lahko natisnete ali pa si izdelate svojega. Namen koledarja je, da si vsak mesec vzamete eno uro ?asa in vanj napišete namere in cilje za tisti mesec, da napišete vse, ?esa se želite osvoboditi v tem mescu in vse, za kar ste pripravljeni, da sprejmete v svoje življenje. Ob koncu meseca poglejte, kaj ste napisali in ocenite, brez ob?utkov krivde, koliko od tega vam je uspelo. Pohvalite se, nagradite se in ponovite proces za naslednji mesec. Videli boste, kako veliko ve? stvari se udejanji, ko jih napišete na list papirja. Koledar si lahko natisnete tukaj.

Toliko za danes. Naslednji? pa kaj ve? o sedmih ?udežnih korakih. Jaz jim pravim ?udežni, ker delujejo in ker jih sama uporabljam že vrsto let. So enostavni, ne zahtevajo veliko ?asa in zlahka postanejo del vaše vsakdanje rutine:

1. Redno odstranjevanje navlake 
2. Delujte, kot da se že dogaja
3. Uporabljajte afirmacije
4. Družite se z ljudmi, ki vas podpirajo
5. Koristno upravljajte s ?asom
6. Pozorni bodite na sporo?ila in znamenja
7. Vizualizirajte potek dneva

Pa sre?no!
Marjana Bloch
Soul-Coach®

 

 

 

 

Prijava na blog


Sledite mi:
Marjana na Facebook-u Marjana na LinkedIn-u