poziv-blog
Kontakt z Marjano Bloch
Oglejte si Marjanin videovideo-poziv

Prihajajo?i dogodki

Previous Naslednja
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Gama zdravljenje

gamma-healing

Intenzivna enodnevna delavnica s Chrisom Waltonom.
16. maj 2015 na Bledu!  Ve? >>

Soul Coaching detox

Prva pomo? za dušo

Zaživite življenje po vaši meri.

Ve? informacij

 

Potovanje k duši

Pikapolonica

Sledite svojim sanjam!

Ve? informacij

Individualna sre?anja

Znebite se strahov, stresa in bole?in!  ogenj-krog 

Preberi ve? >>

Prijavite se na blog!
V kaj verjamete?

V življenju se je dobro vsake toliko ?asa vprašati, v kaj verjamete. To vam pomaga, da na življenje pogledate s širšega zornega kota, v klju?nih trenutkih svojega življenja in stresnih situacijah pa se odzovete bolj pristno.

Ko je Denise Linn pisala knjigo Soul Coaching® 28 Days to Discover your Authentic Self, je sestavila seznam spoznanj, v katere verjame in v katere je absolutno prepri?ana. Na teh spoznanjih temelji tudi njen Soul Coaching® program Potovanje k duši, skozi katerega je šlo že na tiso?e ljudi iz vsega sveta. Ta hip sledi programu tudi prva skupina v Sloveniji. Program poteka na daljavo in vsakdo, ki ima ra?unalnik in internetno povezavo se mu lahko pridruži.

In v kaj verjamete vi? Preberite si spodnji seznam in ugotovite, ?e v kaj od tega verjamete tudi sami?

 

• Življenje je ve?no in neskon?no. Vaša duša nikoli ne umre, saj je sestavni del vibracije prasile.

• Obstaja božanska ljube?a sila ali energija, ki vas usmerja in vodi po poti življenja in vas brezpogojno ljubi. Te ljubezni vam ni treba zaslužiti ali se zanjo žrtvovati. Z njo ste se rodili in je del vas. Vedno in povsod ste ljubljeni.

• Kako mo?na je vaša povezava z višjim jazom (dušo) in kozmi?no zavestjo (stvarnikom) se kaže v tem, koliko radosti je v vas. Zato sledite vsemu, kar vas veseli in radosti. Iš?ite radost v vsaki izkušnji.

• To, kar ste, zadostuje. Vaše najglobje bistvo je popolno in ni? vam ne manjka.

• Stvarnik (višja sila, izvorna energija) vam vsak dan preko simbolov, sinhronih dejanj, naklju?ij, znakov, pojavov in predmetov v naravi prinaša sporo?ila. Vedno in povsod vas obkrožajo sporo?ila iz duhovnega sveta, le ustaviti se morate in jim prisluhniti.

• Najve?je darilo, ki ga lahko podarite drugemu, je radost.

• Smisel življenja ni v tem, da hitite, opravite, dosežete in nakopi?ite ?im ve? stvari v svojem življenju. Življenje morate užiti v vsej svoji polnosti in ceniti vsak korak in vsako izkušnjo.

• Ne odlašajte s stvarmi, ki vam prinašajo radost. Ne slepite se z izgovori, da nimate ?asa ali denarja ali da ne veste, kaj bi. Poslanstvo vsakogar na zemlji je, da uživa v tem, kar po?ne. ?e v vašem življenju ni radosti, potem ne izpolnjujejete svojega poslanstva.

• Ne jemljite vsega preve? osebno. Ne veste, kaj leži v ozadju nekega dogodka ali osebe. Sprejmite dogodke iz ve?je perspective in glejte na njih kot na izkušnjo ve?. 

• Sami izbirate pomen, ki ga dajete dogodkom v svojem življenju. Izberite tak pomen, ki vas opogumlja in vam daje dober ob?utek o sebi. Travma iz preteklosti ne prinaša bole?ine sama po sebi, ampak pomen, ki ga pripisujete temu dogodku. Spremenite pomen in spremenili se bodo vaši ob?utki. 

•  Ljudje, s katerimi se družite in vas obkrožajo, mo?no vplivajo na vaše življenje. Izberite in zberite okrog sebe take ljudi, ki vas cenijo in verjamejo v vas.

• Postanite sam sebi najboljši prijatelj. ?e imate nasprotnika in ?e se ne postavite na svojo stran, boste vedno izgubili bitko.

• Energija sledi vaši nameri, vašim mislim in ob?utkom. Tistemu, ?emur posve?ate svojo pozornost, se bo okrepilo v vašem življenju. ?e verjamete, da je svet prijazen in poln ljube?ih ljudi, boste privabili v svoje življenje temu primerne okoliš?ine. ?e se osredoto?ite na težavo, ta postane še ve?ja. Osredoto?ite se na rešitev in vrata se vam bodo odprla.

• Vaša prihodnost je lahko druga?na od vaše preteklosti. Ni treba, da okoliš?ine v katerih ste odraš?ali in izkušnje, ki jih imate za seboj, zaznamujejo vašo prihodnosti. Vsak trenutek je lahko nov za?etek. Smer, v katero greste, lahko spremenite v hipu.

• Za vse, kar ste hvaležni, se bo krepilo in širilo v vašem življenju. Razvijajte ob?utke hvaležnosti in tega, da cenite kar imate. Povrnjeno vam bo na kvadrat.

• Razli?ne poti vodijo na vrh gore – razli?ne vere, duhovna prepri?anja in sistemi vas lahko pripeljejo na vrh gore, kjer je razgled enak. Vsi stremimo k istemu cilju, biti sre?en in najti stik s kreatorjem (bogom, višjo silo, kozmi?no zavestjo).

• Vaša domišljija je klju? do uresni?evanja vaših ciljev. ?e si lahko nekaj predstavljate, zamislite v svojem umu in globoko v sebi za?utite, potem ni ovir, ki bi vam prepre?ile, da uresni?ite to, kar si želite. In ne pozabite se zabavati obenem!

• Ob?utek pomanjkanja uspeha, blagostanja, ljubezni, radosti, ustvarjalnosti in vsega dobrega obstaja le v vaših glavah. Spremenite svoja prepri?anja in spremenili boste svoje življenje.

• Pot do notranjega miru je v tem, da se v popolnosti in brezpogojno sprejmete – vse dele vas samih, tudi vaše sen?ne plati. Sprejmite se s so?utjem, lahkotnostjo in vedrino.

• Osebna rast ni trpeljenje in trdo delo. Ko osebno rastete, lahko uživate in se zabavate.

Kaj od tega vam je blizu? V ?em ste se prepoznali? Vsakdo verjame v nekaj. Tudi, ?e pravite, da ne verjamete v ni?, verjemete v ni?. Ni bistveno v kaj verjamete, važno je, da vas bo to pripeljalo na vrh hriba.

Lep pozdrav,

Marjana Bloch
Soul Coach  

 


 

 

Prijava na blog


Sledite mi:
Marjana na Facebook-u Marjana na LinkedIn-u