poziv-blog
Kontakt z Marjano Bloch
Oglejte si Marjanin videovideo-poziv

Prihajajo?i dogodki

Previous Naslednja
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Gama zdravljenje

gamma-healing

Intenzivna enodnevna delavnica s Chrisom Waltonom.
16. maj 2015 na Bledu!  Ve? >>

Soul Coaching detox

Prva pomo? za dušo

Zaživite življenje po vaši meri.

Ve? informacij

 

Potovanje k duši

Pikapolonica

Sledite svojim sanjam!

Ve? informacij

Individualna sre?anja

Znebite se strahov, stresa in bole?in!  ogenj-krog 

Preberi ve? >>

Prijavite se na blog!
Spremenite svojo preteklost

Našo identiteto povezujemo z našo preteklostjo.  Vsi imamo osebno preteklost, ki je ne moremo zanikati. Ne zavedamo pa se, da lahko izberemo pomen, ki ga damo svoji preteklosti. William Shakespeare jeneko? dejal: »Stvari niso dobre ali slabe po sebi. Naše mišljenje jih naredi za dobre ali slabe.« V procesu Potovanja k duši je izdelovanje duhovne palice simboli?no dejanje upodobitve svoje preteklosti z namenom, da vas spomin nanjo opogumi in poživi.
In kako to storite?

Kultura severnoameriških Indijancev je zelo tesno povezana z naravo. Del njihove kulturne dediš?ine so tudi posve?ene duhovne palice, ki so jih postavili pred svojim bivališ?em. Posve?ena palica naj bi skrbela za dober pretok energije. Duhovnim palicam so pripisovali magi?ne lastnosti , uporabljali so jih za zaš?ito, zdravljenje, v molitvenih obredih in za ?aš?enje stvarnika. Palice so izbirali glede na vrsto lesa in njihovo obliko. Vsaka duhovna palica je imela svojega lastnika, ki je dal palici svoj osebni pe?at in to?no dolo?en namen. Okrasil jo je s predmeti, ki so simbolizirali namen palice  -  to so bile školjke, kosti, perje, kamen?ki, mah ali listje. Duhovna palica je ponavadi tudi simbolizirala povezavo Zemlje z Nebom.

Ustvarjanje duhovne palice v sodobnem ?asu ima lahko zelo pozitiven vpliv na ?loveško psiho. Obred izdelovanja posve?ene palice nam omogo?a ozavestiti misli in hrepenenje naše duše. S tem, ko ?lovek na fizi?en in simboli?en na?in ponazori sebe in svojo pretklost v obliki duhovne palice, lahko spremeni pogled in pomen, ki ga daje svoji preteklosti. Ustvarjanje duhovne palice bo pripomoglo k boljšemu razumevanju vaše preteklosti.

Ob prvi priliki se odpravite v gozd z namenom, da poiš?ete palico, ki jo boste uporabili za upodobitev vaše preteklosti. Lahko uporabite tanko šibo ali debelo vejo. Ne iš?ite palice, naj vas ona pokli?e. Prisluhnite intuiciji in poslušajte telo. Ko boste našli pravo palico, boste vedeli.  Za izdelavo posve?ene palice, boste potrebovali volno, trakove iz blaga, barvni sukanec ali žico, po želji pa še perje, mah, kamen?ke, školj?ne lupinice, koralde, usnje, papir in tako naprej.  Svojo posve?eno palico okrasite tako, da vam bo dajala ob?utek mo?i. Svoji preteklosti lahko pripišete celo mitske razsežnosti, tako da vas bo vsaki?, ko jo boste pogledali, okrepil prijeten in pozitiven ob?utek glede vaše preteklosti.

Zapomnite si, da dogodki niso tisti, ki kreirajo vašo preteklost, ampak pomen, ki ste ga pripisali tem dogodkom.

Okrasite svojo duhovno palico na ?im bolj ustvarjalen na?in. Ni pravil, po katerem bi se morali ravnati. Z razli?nimi predmeti in barvami za?nite upodabljati svoje rojstvo, otroštvo, mladost in tako naprej. Ko boste gotovi, se ozrite nanjo in se vprašajte kakšni ob?utki vas navdajajo. Kako bi opisali svojo duhovno palico, ?e bi morali uporabiti eno samo besedo? ?e ne najdete pozitivne besede, s katero bi jo opisali in ?e se vam vzbudijo kakršnikoli negativni ob?utki, spremenite pomen, ki ste ga dali dogodkom v preteklosti.

Najdite poživljajo? in pozitiven pomen za vsak dogodek, za katerega ste vse do danes mislili, da je slab in negativen. Odrecite se vlogi žrtve. Izberite pozitivno preteklost. Svojo duhovno palico prenavljajte, dokler se ob pogledu nanjo ne boste odli?no po?utili. Postavite jo na mesto, kjer vas bo vsak dan spominjala na ?arobnost vašega življenja.

Naj zaklju?im z besedami Eleanor Roosvelt. „Nih?e vam ne more vzbujati ob?utkov manjvrednosti brez vašega privoljenja.“

Sre?no,
Marjana Bloch
Soul Coach™

 

 


 

 

Prijava na blog


Sledite mi:
Marjana na Facebook-u Marjana na LinkedIn-u