poziv-blog
Kontakt z Marjano Bloch
Oglejte si Marjanin videovideo-poziv

Prihajajo?i dogodki

Previous Naslednja
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Gama zdravljenje

gamma-healing

Intenzivna enodnevna delavnica s Chrisom Waltonom.
16. maj 2015 na Bledu!  Ve? >>

Soul Coaching detox

Prva pomo? za dušo

Zaživite življenje po vaši meri.

Ve? informacij

 

Potovanje k duši

Pikapolonica

Sledite svojim sanjam!

Ve? informacij

Individualna sre?anja

Znebite se strahov, stresa in bole?in!  ogenj-krog 

Preberi ve? >>

Prijavite se na blog!

 

 

INDIVIDUALNI ONLINE SOUL COACHING PROGRAM, KI BO SPREMENIL VAŠE ŽIVLJENJE ZA VEDNO
 
Udeležite se 10-tedenskega Soul Coaching® programa Potovanje k duši, edinstvenega programa odstranjevanja negativnih podzavestnih prepri?anj in ozaveš?anja ?arobnega jezika duše.

?e se vam zdi, da se zaman trudite uresni?iti svoje sanje in dose?i cilje, ste prav gotovo žrtev omejujo?ih notranjih vzorcev, ki vas zadržujejo na istem mestu.  Soul Coaching® je izredno globoko osebnostno in duhovno potovanje, na katerem boste po?istili z notranjo in zunanjo navlako in se osvobodili negativnih vzorcev iz preteklosti. Hkrati boste za?eli slediti svoji intuiciji in zaživeli življenje po meri vaše duše. Ta program bo v resnici globoko spremenil in izboljšal vaše življenje na vseh podro?jih. Program poteka v udobju vašega doma. Sami izbirate ?as in tempo, ki mu želite slediti.

Zakaj na Soul Coaching® Potovanje k duši?

 
Karta tedna Prebuditev

21. januar  - 27. januar:  Prebuditev

Pomen karte: ?as je, da se prebudite. Ne zadovoljite se z rutino. Poglejte, kaj se v resnici dogaja okrog vas. Na prepustite se samozadovoljstvu. Prebudite svoje potenciale in mo? – stopite v akcijo. Odpravite se na vašo pravo duhovno pot. 

 

V življenje ponavadi privla?imo tisto, o ?emer najve? premišljujemo, v kar globoko v sebi verjamemo, pri?akujemo ali si predstavljamo. To je zakon sevanja in privla?nosti. Vse, kar sevamo v sebi in izven sebe, nam okolje odseva nazaj. Pogosto privabimo v svoje življenje prav izkušnje, ki se jih najbolj izogibamo ali bojimo. ?e vas je strah, da boste ostali brez službe, da ne boste zmogli pla?ati položnic, da boste razo?arani v ljubezni  ali da boste padli na izpitu, je velika verjetnost, da se bo to tudi zgodilo. In obratno. ?e v sebi negujete misli in predstave, da se bo vse dobro izteklo, da ste varni, ljubljeni in uspešni, boste v svoje življenje privabili ljudi, okoliš?ine in dogodke, ki bodo v soglasju z vašimi pri?akovanji.

 
Karta tedna: Vera

14. januar - 20. januar  VERA

Pomen karte: Verjemite, da ste to?no tam, kjer morate biti. Verjemite vase in vedite, da vas vodi božanska sila, kljub temu, da v?asih v to podvomite. Verjemite! Posejali ste semena, dovolite Kreatorju, da naredi ostalo.

 
Karta tedna: So?utje

24. december  - 31. december  SO?UTJE

Pomen karte: Ste ?lovek globokega so?utja. Dovolite, da se vaša dobronamernosti izrazi. Dopustite Kreatorju, da poskrbi za vas. Ste ljubljeni in vredni ljubezni.

 

Denar je, tako kot na primer elektrika, energija. Ni ne slab ne dober. Toda ko razmišljamo o denarju, pogosto naletimo na razli?ne lastnosti, ki mu jih pripisujemo.  Denar kvari ljudi, denar je sveta vladar, pošten denar je težko zaslužiti, denarja je vedno premalo, z denarjem ne znam dobro ravnati, denar je treba var?evati in tako naprej. Vse to so prepri?anja, ki smo jih pridobili zgodaj v otroštvu in se jih, zdaj kot odrasli in razumni ljudje, še vedno oklepamo kot pijanec plota. Nekatera prepri?anja in blokade pa segajo še dlje. V naša prejšnja življenja. Ste jih pripravljeni odkriti?

Kako lahko prejšnje življenje vpliva na vas?

Morda ste bili v enem izmed prejšnjih življenj menih ali nuna in ste se zaobljubili revš?ini. Morda ste bili bogataš, ki se je po?util osamljenega v svojem dvorcu in je hrepenel po družbi revnih in veselih ljudi v bližnji vasi. Morda ste bili hlapec ali suženj in ste se odlo?ili, da nikoli ne boste tako zlobni in pohlepni, kot je vaš gospodar. Ali pa ste bili premožen mož, ki so mu ugrabili otroka in ga izsiljevali za denar, zato ste se zaobljubili, da boste raje živeli v revš?ini in pomanjkanju in s tem zaš?itili svoje najbližje. Skratka dinamika scenarijev je za vsakogar druga?na, rezultat pa po navadi enak. Vendar ni treba, da ostane tako. Meditacija notranjega potovanja v prejšnje življenje vas lahko osvobodi teh zaobljub in zmotnih prepri?anj.

 

17. do 23. december: PREPUŠ?ANJE

Pomen karte: Prepustite se in dopustite Kreatorju. Vse je dobro. Ni treba, da vse naredite sami. Spustite negativne misli iz sebe, kajti vaše življenje vodi Božanska ljubezen.

 
Govorica telesa in izobilje

Vaše telo je lahko zelo mo?no orodje, da spremenite svoje življenje na bolje. Tako kot podzavest vpliva na vaše razpoloženje, lahko tudi vi na razli?ne na?ine vplivate na podzavest.  Ker sta um in telo nelo?ljivo povezana, lahko z govorico vašega telesa dajete navodila vašemu umu, kako naj deluje. Enostavno re?eno: ?e se obnašate in vedete, da imate vsega v izobilju, imate veliko ve? možnosti, da to tudi uresni?ite, kot ?e se vedno pritožujete. 

?e se obnašate samozavestno, odlo?no in ko dajete vtis, da imate vse, kar si zaželite,  telo pošilja podzavesti ustrezne signale. Ker podzavest ne lo?i med tem, kaj je resni?no in kaj ne, sledi sporo?ilom telesa in iš?e na?ine, da pride v sozvo?je s tem, kar telo izraža. Vprašajte se, kakšne ob?utke pripisujete izobilju in kako bi se to odražalo na vašem telesu? Kako bi se po?utili, ?e bi živeli v izobilju? Kakšna bi bila govorica vašega telesa?

 
Karta tedna - Preobrazba

9.  -  16. december: PREOBRAZBA

Pozitivne spremembe so na poti. Stari vzorci, prepri?anja in ideje izginjajo, namesto njih boste za?utili vitalnost in odprle se vam bodo nove poti. Kmalu boste videli svet v popolnoma novi lu?i.

 
Soul Coaching detox

Program, ki vam pomaga, da se osvobodite vsega nepotrebnega in odve?nega zunaj in znotraj vas in da zaživite življenje po meri vaše duše

S programom lahko za?nete že danes.


Nau?ila vas bom:

- u?inkovitih tehnik za brisanje negativnih prepri?anj in vzorcev

- enostavnih strategij, kako razstrupiti vaš um, ?ustva in fizi?no telo

- kako programirati svojo prihodnost v razvoj najvišjih potencialov

- kako ozavestiti svojo intuicijo in ji slediti

- kako odpreti svoje srce za vzpostavljenje novih vibracij v vašem energijskem polju

- kako z enostavnimi energijskimi vajami ohranjati vitalnost, zbranost in energijo

 

Pred petindvajsetimi leti, ko sem za?ela prakticirati budizem in se spoznavala z duhovnostjo, sem živela v zmoti, da je duhovnost skregana z denarjem. Ko sem kmalu zatem obiskala budisti?ni center v San Franciscu, sem tam spoznala dolgoletnega praktikanta budisti?ne filozofije, Toma, ki mi je odprl o?i. Pokazal mi je knjigo Boba Proctorja »Rodili ste se bogati« in povedal, da so mu strategije in tehnike v tej knjigi pomagale k finan?nemu uspehu. Sprva sem bila šokirana, saj mi nekako denar in duhovnost nista šla skupaj. Kljub temu, sem si knjigo takoj kupila in jo prebrala v hipu. Odprl se mi je nov svet. Doumela sem dvoje:

 
Karta tedna - Akcija

3. december – 9. december:  AKCIJA

Pomen karte: Zdaj je pravi ?as za akcijo. Ne odlašajte – temve? ukrepajte! Soo?ite se s strahovi in pojdite v akcijo.

 
Izobilje denarja

Kadar govorimo o izobilju, nam pogosto najprej pade na misel denar. Zato bo današnji blog namenjem prav denarju, vašemu pojmovanju denarja in vašemu odnosu do denarja. Spoznali boste 5 osnovnih prepri?anj ali predpostavk, ki jih morate osvojiti, ?e želite razmišljati in delovati kot bogat ?lovek.  ?e nimate zdravega odnosa do denarja, vas bodo odlo?itve na poti, da postanete bogati, na nek na?in vedno sabotirale.

Izobilje denarja

Pred kratkim sem se pridružila mednarodni skupini strokovnjakov, ki ponuja izobraževanje in razli?na prakti?na orodja na podro?ju financ. Prav ni? nisem bila za?udena, ko sem že v prvi lekciji na za?etku prebrala: »?e želite ustvariti resni?no bogastvo, vam znanje o strategijah investiranja in finan?nih priložnostih ne pomaga ni?. Preden se za?nete u?iti o tem, mora biti v vašem srcu in umu prisotno še nekaj, kajti v nasprotnem primeru bo vaša podzavest ignorirala ali blokirala vsa znanje in priložnosti. Vaša pot se mora za?eti z razumevanjem vašega odnosa do denarja in prepri?anj, ki jih imate v zvezi z bogastvom.« Še dobro, da poznam metodo za spreminjanje podzavestnih prepri?anj, sem si rekla :-)

 
Karta tedna - Odprtost

26. november – 2. december: ODPRTOST 

Pomen karte:  Bodite odprti za prejemanje darov vesolja. Ne bojte se in dovolite vaši ranljivosti, da zasije. Razprite roke proti nebu in vzkliknite: »Pripravljen/a sem.« Razprostrite svoja krila, kajti vrata priložnosti so pred vami.

 
Karta tedna - Modrost

19. - 25. november: MODROST

Pomen karte: Modrost trka na vaša vrata. Bodite pozorni na naklju?ja, sinhrone dogodke in znamenja. Prisluhnite sporo?ilom vaših angelov in duhovnih vodnikov. Razsvetljenje se na skrivnosten na?in prebuja znotraj vas, onkrav vašega zavednega polja. Usedite se na zemljo in ji dovolite, da vas njena modrost napolni.

 
Oltar izobilja

Oltarje najdemo na vseh koncih sveta, v razli?nih kulturah, civilizacijah in obdobjih. Marsikdo oltar povezuje z vero, molitvijo in cerkvijo. Današnji blog je namenjen nekoliko druga?ni obliki oltarja. Nau?ili se boste, kako narediti vaš osebni oltar izobilja in dobili par koristnih nasvetov, kako oltar uporabiti za privabljanje izobilja v vaše življenje.


Postavitev vašega osebnega oltarja izobilja je dejanje, ki izraža vašo pripravljenost in odprtost za darove vesolja. ?e verjamemo, da je vse energija, da ima vse svojo vibracijo in da podobno privla?i podobno, potem je oltar neke vrste energijski center, ki na simbolni in energijski ravni predstavlja izobilje. Odraža in vibrira z vam lastno energijo izobilja. Je kot neke vrste oddajnik, ki pošilja signale v vašo podzavest in vaše okolje. Oltar je zunanja manifestacija izobilja znotraj vas in vsega, kar je za vas izobilje.

 

12. - 18. november: HVALEŽNOST

Pomen karte:  Vesolje je hvaležno za Vas, za vaš obstoj. Ob?utki hvaležnosti za vse in vsakogar se pretakajo skozi vas v izobilju. Cenite dragocenost življenja in cenite vsakogar in vse okrog vas.

 
Izobilje in navlaka

V seriji blogov Izobilje v vseh pogledih boste izvedeli, kaj je to notranje in zunanje izobilje. Osovobodili se boste nekaterih omejujo?ih prepri?anj v podzavesti, ki ste jih osvojili v tem ali prejšnjih življenjih.  Na široko boste odprli vrata svojega uma in srca vsem oblikam izobilja. V tem blogu boste izvedeli, zakaj in kako se lahko znebite navlake, ki vam stoji na poti do izobilja.

 
Zmagovita prepri?anja

BREZPLA?NO! Kako osvojiti zmagovita prepri?anja v svojem življenju?

ENOSTAVNO! Naro?ite E-knjižico »The Beliefs of Highly Successful People« in MP3 vodeno vizualizacijo v slovenš?ini »Zmagovita prepri?anja«.

Ali veste, da so prepri?anja najmo?nejša sila, ki kroji vaše misli in ?ustva? Se zavedate, da kar 95% vaših dejanj nadzorujejo vaša prepri?anja?

Žal se prepri?anj v veliki meri sploh ne zavedate, saj so zakopana globoko v vaši podzavesti. Zdaj imate priložnost, da temu naredite konec. Z Gama možgansko tehniko® lahko na hiter in enostaven na?in v svojo podzavest integrirate vsa tista prepri?anja, ki jih potrebujete za vaš uspeh in sre?o.

 

Chris Walton, avtor knjige Gama zdravljenje, je napisal zelo zanimivo navodila, kako sprejemati ?im boljše odlo?itve v svojem življenju. ?e ste mi vsaj malo podobni v tem, da pred vsako odlo?itvijo preve? premlevate in predolgo tuhtate, vam bodo tile trije koraki zelo v pomo?.

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 Naslednja > Konec >>

Stran 2 od 3

Prijava na blog


Sledite mi:
Marjana na Facebook-u Marjana na LinkedIn-u