poziv-blog
Kontakt z Marjano Bloch
Oglejte si Marjanin videovideo-poziv

Prihajajo?i dogodki

Previous Naslednja
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Gama zdravljenje

gamma-healing

Intenzivna enodnevna delavnica s Chrisom Waltonom.
16. maj 2015 na Bledu!  Ve? >>

Soul Coaching detox

Prva pomo? za dušo

Zaživite življenje po vaši meri.

Ve? informacij

 

Potovanje k duši

Pikapolonica

Sledite svojim sanjam!

Ve? informacij

Individualna sre?anja

Znebite se strahov, stresa in bole?in!  ogenj-krog 

Preberi ve? >>

Prijavite se na blog!
Trening Skrivna govorica telesa
Vaše telo ima naraven dar, da to?no ve, kaj potrebujete v vsakem trenutku. Telo razume, da zdravje in dobro po?utje nista stvar omejevanja, vzdržnosti in stroge discipline za vsako ceno. Zdravje omogo?a bujno in strastno življenje. Omogo?a, da cenimo sebe in svoje telo, da se spoštujemo in sprejemamo takšni, kot smo. “Skrivna govorica telesa” je potovanje, ki bo prineslo olajšanje vaši duši in telesu.

Denise Linn, ustanoviteljica Soul Coachinga®Vsa vaša preteklost in negativni vzorci so shranjeni v celicah vašega telesa. S pomo?jo tega treninga boste odstranili skrite blokade v svojem celi?nem zapisu, pridobili boste življenjsko mo? in energijo ter prebudili duhovno in fizi?no vitalnost v svojem telesu.

Trening ”Skrivna govorica telesa” vam bo pomagal:

 • sprožiti mo?no celi?no ravnovesje v telesu in okrepiti telo na celi?ni ravni,
 • osvoboditi se kakršnegakoli sramu in se ljubiti ne glede na vaš videz in zdravstveno stanje,
 • pridobiti fizi?no kondicijo in razviti zdrave navade,
 • pripraviti svoje telo na spremembe, ki se vse bolj dogajajo na energijski ravni našega planeta,
 • spoznati, zakaj ste se rodili s takšnim telesom,
 • uskladiti svoje telo z vašim življenjskim poslanstvom,
 • prepoznati duhovne lekcije, ki se jih u?ite v tem telesu in v tem življenju,
 • razumeti, kako ?iš?enje ”navlake” pripomore k boljšemu po?utju in zdravju,
 • o?istiti blokade iz preteklosti v vašem energijskem polju,
 • uporabiti telo kot prero?iš?e za vaše življenje.


Trening, ki je zelo u?inkovit program notranjega ?iš?enja in preobrazbe, temelji na treh predpostavkah:

 • Vse je energija

  ?loveško bitje je sestav razli?nih energij in je kot tako v vsakem trenutku podvrženo energetski izmenjavi z okolico. V vsakem trenutku na nas vplivajo razli?na energijska polja, kot tudi mi vplivamo na njih. Naše odlo?itve, naše misli, naše sodbe, ?ustva, ljudje, s katerimi preživljamo ?as, hrana, ki jo uživamo, zrak, ki ga dihamo, okolje, v katerem živimo itd. ..... vse to vpliva na energijsko polje znotraj in zunaj vsakogar od nas. Trening je namenjen temu, da za?nete prepoznavati tako pozitivne kot negativne vplive in njihov izvor. ?ustvena bole?ina se na primer vedno odraža tudi kot telesna bole?ina. Nau?ili se boste, kako se lahko osvobodite notranjih mentalnih in ?ustvenih zastojev in se pomaknete naprej v življenju.

 • Vse se neprestano spreminja

  Ni? v življenju ni stati?no, vse se giblje v neko smer z dolo?eno hitrostjo; od najmanjše celice do najve?jih planetov in galaksij. In ker se vse v vsakem trenutku spreminja, pomeni, da lahko v vsakem trenutku vplivamo na svoje telo in ga spreminjamo. V ?asu treninga boste z ozaveš?anjem, razli?nimi telesnimi in psihološkimi vajami ter meditacijo v telesu sprožili proces osebnega zdravljenja oz. ?iš?enja.

 • Vse ima zavest

  Vsaka žleza, vsak organ, vsaka celica v telesu ima zavest, s katero lahko komuniciramo in na katero lahko vplivamo. Že starodavne kulture so poznale obrede, v katerih so na celi?ni ravni komunicirali s svojim telesom in tako iskali pot do zdravja. V globljem smislu je naša osebna zavest povezana z univerzalno zavestjo vesolja. Bolj se zavedamo te intimne povezave med nami in svetom okrog nas, bolj lahko spremenimo in vplivamo na svoje telo. Bolj se lahko po?utimo doma v prostoru, kjer živimo, ne glede na to, kje ali s kom smo. Trening vam bo omogo?il, da se boste bolj doma po?utili tudi v svojem telesu.

Štirje elementi narave

Z aktiviranjem elementov narave, Zraka, Vode, Ognja in Zemlje, vam trening ”Skrivna govorica telesa” omogo?a, da se enkrat za vselej znebite starih omejitev in preprek ter si povrnete vitalnost, mladostnost in ?arobnost notranjega jaza. Že v zgodovini so se ti štirje elementi uporabljali kot simboli za mentalno, emocionalno, duhovno in fizi?no telo. Trening traja najmanj pet tednov, seveda pa lahko dolžino obdobja dolo?ite sami in ga prilagodite vašemu ritmu življenja.

 • Prvi teden je namenjen elementu Zraka in ?iš?enju mentalnega dela telesa.
 • Drugi teden je namenjen elementu Vode in ?iš?enju emocionalnega dela telesa.
 • Tretji teden je namenjen elementu Ognja in ?iš?enju tistih delov vaše podzavesti, ki vam prepre?ujejo, da se povežete z duhovnim delom telesa.
 • ?etrti teden je namenjen elementu Zemlje in ?iš?enju ter krepitvi fizi?nega dela telesa.

 


ODKRIJTE, KAJ VAM SPORO?A VAŠE TELO!
Vaše telo je kot sprejemnik, ki neprestano oddaja sporo?ila vašega višjega jaza.
Prisluhnite mu.

 

Za prijave in vsa vprašanja kliknite tukaj.

Skrivna govorica telesa

 
Sledite mi:
Marjana na Facebook-u Marjana na LinkedIn-u