poziv-blog
Kontakt z Marjano Bloch
Oglejte si Marjanin videovideo-poziv

Prihajajo?i dogodki

Previous Naslednja
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Gama zdravljenje

gamma-healing

Intenzivna enodnevna delavnica s Chrisom Waltonom.
16. maj 2015 na Bledu!  Ve? >>

Soul Coaching detox

Prva pomo? za dušo

Zaživite življenje po vaši meri.

Ve? informacij

 

Potovanje k duši

Pikapolonica

Sledite svojim sanjam!

Ve? informacij

Individualna sre?anja

Znebite se strahov, stresa in bole?in!  ogenj-krog 

Preberi ve? >>

Prijavite se na blog!

Kaj je bistvo Soul Coachinga®?

Bistvo Soul Coachinga®je ozaveš?anje modrosti, ki jo nosimo v sebi, oziroma razvijanje tistega, kar že obstaja v vsakem izmed nas. Pomaga nam najti našo notranjo vrednost. Ob njegovi pomo?i za?nemo sprejemati odlo?itve in doživljati življenje na podlagi svojih lastnih uvidov. Filozof Tine Hribar pravi, da je glavno vprašanje eksistence 21. stoletja postalo vprašanje orientacije, vprašanje ciljev in smisla – tega, kdo smo, kam gremo in kaj ho?emo. Soul Coaching® nam ta vprašanja pomaga rešiti na preprost, prakti?en in ustvarjalen na?in.

Na vrh^

Kaj nas Soul Coaching® lahko nau?i?

Soul Coaching® nas u?i prepoznati, kaj se dogaja v naši notranjosti. Govori o ?lovekovem po?utju, telesni harmoniji in energijskem ravnovesju, o tem, kako živeti verodostojno, z vsemi svojimi prijetnimi in neprijetnimi lastnostmi. Soul Coaching® vklju?uje vse ?lovekove razsežnosti, saj duhovnost ni le stvar ?lovekovega duha. Precej bolj oprijemljiva je, kot se nam zdi. Kaže se v našem odnosu do telesa, naših zna?ajskih lastnosti, ?ustvenega odzivanja, ?utenja, razmišljanja … Lahko bi rekli, da nas Soul Coaching® u?i zdrave duhovnosti, ki nima nobene zveze z zamaknjenostjo in plavanjem nad realnimi tlemi, kot si nekateri radi predstavljajo. Hkrati pa je prežet z mislijo, da nih?e na tem svetu ni osamljen otok. ?lovek je prepletajo?e se ENO z drugimi, s skupnostjo, z vesoljem. Zato se Soul Coaching® posve?a prepoznavanju in razvijanju tako ?lovekovega duha kot tudi njegove soodvisnosti z drugimi.

Na vrh^

Za koga je primeren program Soul Coaching®?

Ta program je primeren tako reko? za vsakogar, saj je zelo prilagodljiv in vsakdo lahko najde v njem tisto, kar v tistem hipu potrebuje za svoj napredek in osebno sre?o. Program je namenjen ljudem, ki želijo poiskati odgovore in rešitve v sebi in povezati svoj notranji in zunanji svet v smiselno celoto. Njegova prednost je tudi, da ga lahko izvajate ne glede na to, koliko prostega ?asa imate. Aktivnosti za vsak dan so namre? razdeljene na tri stopnje, od katerih prva zahteva le 15 minut, zadnja pa vzame toliko ?asa, kot ho?ete sami. Sproti se odlo?ate za to, koliko stopenj boste naredili.

Na vrh^

Kdaj in kako lahko izvajam Soul Coaching®?

Za?nete lahko kadar koli, ?e se odlo?ite za individualno delo pod vodstvom svojega soul coacha™. Z njim se lahko dogovorite za na?in, ki vam najbolj ustreza. Ker je program razdeljen na štiri cikle, ga lahko opravite v štirih tednih, štirih mesecih ali ga raztegnete na še daljše obdobje. ?e se odlo?ite za delo v skupini, se prilagodite datumom, razpisanim na spletni strani. Tisti, ki radi delate doma, pa lahko izberete program Soul Coaching® na daljavo.

Na vrh^

Po ?em se Soul Coaching® razlikuje od klasi?nega Coachinga?

Soul Coaching® se razlikuje od klasi?nega Coachinga po tem, da deluje na ravneh, ki se ju prej nismo toliko zavedali oziroma ju nismo znali upravljati – namre? na ravni naše podzavesti in višji ravni našega obstoja. Soul Coaching® temelji predvsem na pozabljenih metodah naših prednikov in starodavnih ljudstev. Ko se odlo?imo zanj, postanemo iskalci resnice, odkrivanju svoje resnice in pozabljene modrosti v sebi pa sledi globoko zaupanje v svoje sposobnosti. To je v tem ?asu zmedenosti in propada starih vrednot še posebno pomembno.

Na vrh^

Zakaj se program Soul Coaching® deli na štiri obdobja?

Ljudje delujejo na ve? ravneh, vendar se po navadi ne zavedajo vseh oz. se jih zavedajo razli?no. Šele ko ozavestijo dolo?eno raven, jo lahko tudi nadzorujejo in vodijo v skladu s svojim namenom. Mentalna raven, ki je najzna?ilnejša za ?as, v katerem živimo, je logi?na in sposobna presojanja, na?rtovanja, ocenjevanja in strukturiranja. ?ustvena raven nas u?i, kako ravnati s ?ustvi in kako jih obvladovati v razli?nih življenjskih položajih. U?i nas razmišljati s srcem. Duhovna raven nas povezuje z izvorom, z božanskim; na tej ravni resni?nost dojemamo druga?e in se zavedamo popolne medsebojne povezanosti. Na telesni ravni se u?imo, kako uporabljati svoje telo in skrbeti zanj, da lahko preživimo v materialnem svetu. Vsako obdobje pa je tudi posve?eno enemu izmed štirih elementov v naravi: zraku, vodi, ognju ali zemlji. Ker smo kot bitja tesno povezani z elementi narave, lahko z aktiviranjem le-teh v sebi aktiviramo tudi vse štiri ravni zavedanja.

Na vrh^

Soul Coaching® je namenjen iskanju osebne resnice. Kaj to pravzaprav pomeni?

Ve?ina ljudi danes živi rutinirano in avtomatizirano življenje, v katerem vladajo površinski odnosi, plitkost in zaslepljenost z lažnim bliš?em. Tu ni ne ?asa ne prostora za poglobljeno razmišljanje in zavedanje duha. Hitenje od ene do druge stvari, množica informacij, kopi?enje tega in onega nas ne poteši ve? in vedno pogosteje se po?utimo iz?rpane in prazne. Ne znamo ve? biti pristni in pošteni do sebe. Program Soul Coaching® pa vam pomaga odkriti svojo resnico in to, kar vas osre?uje in zdravi. Pomaga vam, da pospravite svoj ?ustveni in razumski nered in spet najdete smisel in veselje v vsakdanjem življenju.

Na vrh^

 

Za prijave in vsa vprašanja kliknite tukaj.

 
Sledite mi:
Marjana na Facebook-u Marjana na LinkedIn-u