poziv-blog
Kontakt z Marjano Bloch
Oglejte si Marjanin videovideo-poziv

Prihajajo?i dogodki

Previous Naslednja
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Gama zdravljenje

gamma-healing

Intenzivna enodnevna delavnica s Chrisom Waltonom.
16. maj 2015 na Bledu!  Ve? >>

Soul Coaching detox

Prva pomo? za dušo

Zaživite življenje po vaši meri.

Ve? informacij

 

Potovanje k duši

Pikapolonica

Sledite svojim sanjam!

Ve? informacij

Individualna sre?anja

Znebite se strahov, stresa in bole?in!  ogenj-krog 

Preberi ve? >>

Prijavite se na blog!
»Ali veste, kdo ste in kakšen je smisel vašega življenja?
Veste, kakšno je vaše poslanstvo v tem življenju?
Se zavedate dnevnih napotkov svoje duše?
Ne glede na to, kako in koliko ste navzven uspešni, ?e ne veste odgovorov na ta vprašanja, verjetno ?utite, da vam v življenju nekaj manjka. Manjka vam stik z dušo. »

Potovanje k duši, Denise Linn

 

Na tej poti raziskovanja in pre?iš?evanja boste:

 • kon?no za?eli poslušati sebe
 • pridobili zaupanje vase in v svoje življenje
 • na novo odkrivali radosti življenja brez predsodkov in pritiskov
 • spoznavali pozitivne plati naravnejšega življenja
 • ob pomo?i u?enja razli?nih tehnik, izvajanja vaj in poglabljanja stika s seboj boste za?eli doživljati trajne notranje spremembe

in še veliko drugega.

Program in naloge

Osrednji del treninga je 28-dnevni program, razdeljen na štiri tedne. Vsak teden se navezuje na enega izmed štirih osnovnih elementov narave: zrak, vodo, ogenj in zemljo. Ti elementi so povezani z vašo duševnostjo in ob njihovi pomo?i boste za?eli ozaveš?ati svoj umski, ?ustveni, duhovni in telesni jaz. Vsak dan boste prejeli avdio posnetek z mojimi navodili in vodeno sprostitveno vizualizacijo za sproti. Delali boste najrazli?nejše prakti?ne, zabavne in smiselne vaje in naloge, razvrš?ene glede na element in vidik, ki mu pripada.

Ker so naloge in vaje zelo raznovrstne in razdeljene na tri ?asovne stopnje, lahko izvajanje programa prilagodite svojemu prostemu ?asu, željam in potrebam. Vsak dan si boste izbrali toliko stopenj, kot vam ustreza.

Prva stopnja po navadi zahteva 15–30 minut vašega ?asa na dan.
Druga stopnja vklju?uje prvo in zahteva 30–60 minut vašega ?asa na dan.
Tretja stopnja vklju?uje prvo in drugo in zahteva toliko ?asa, kolikor ste si ga pripravljeni vzeti.

Pregled po tednih

Ob prijavi boste prejeli gradivo in avdio posnetek s predstavitvijo programa ter navodila, kako se nanj pripraviti. Tedenska sre?anja bodo vklju?evala intuitivne naloge, prakti?na znanja s podro?ja energijske psihologije in energijske medicine, razli?ne uporabne aktivnosti, ustvarjalne mini delavnice in vodene vizualizacije, ki delujejo na podzavestni ravni in spreminjajo podzavestne zapise. Na teh sre?anjih si boste lahko izmenjavali mnenja, izkušnje in doživetja ter se med seboj podpirali. Sre?anja so namenjena pripravi na prihajajo?i teden in povzetku prejšnjega.

Teden Zraka

Element Zraka predstavlja vse, kar je povezano z razumskim delom vaše osebnosti. V tem tednu boste dvigovali raven razumskega zavedanja, odstranjevali miselno in fizi?no navlako, uporabljali intuicijo, prepoznavali svoja omejujo?a prepri?anja, se zavezali stvarem, ki vas poživljajo, usklajevali svoje življenje s svojimi poglavitnimi vrednotami in raziskovali svoje poslanstvo. Skratka, za?eli boste ustvarjati prostor, v katerem boste lahko zadihali z vsemi plju?i.
Ve? o tednu zraka...

zrak

Teden Vode

Element Vode predstavlja vašo ?ustveno plat. Voda ima o?iš?ujo? in poživljajo? u?inek in njene lastnosti boste uporabili za raziskovanje in pre?iš?evanje ?ustvenega jaza: celjenje globokih ran iz otroštva, prepoznavanje vsega, kar vam daje ali jemlje energijo, razumevanje in presojanje vaših odnosov, odrekanje negativnim ?ustvenim vzorcem, kot je recimo vloga žrtve, prevrednotenje svojih življenjskih izkušenj, povezovanje s svojim notranjim otrokom in razvijanje ob?utka hvaležnosti. Nau?ili se boste poskrbeti za ?im boljšo preto?nost svojih ?ustev in življenjske energije.
Ve? o tednu vode...

voda

Teden Ognja

Element Ognja je povezan z življenjsko silo, z iskro življenja in notranjo svetlobo. Zna?ilnosti Ognja boste uporabili za povezovanje s svojo duhovnostjo in podzavestjo – aktivno se boste soo?ili s svojimi strahovi, odvrgli maske in za?eli sprejemati svoje »temne plati«. Za?eli boste ukrepati in tvegati, prebudili boste svojo ustvarjalno žilico, se u?ili živeti v tem trenutku in sprejeli to, da ste umrljivi. Ogenj je edini izmed elementov, ki ima mo? preobražanja, zato bo ta teden ?as ustvarjalnih sprememb, preroda in notranje svobode.
Ve? o tednu ognja...

ogenj

Teden Zemlje

Element Zemlje simbolizira snovno resni?nost in vaš odnos do vsega materialnega, tudi vašega telesa. V tem tednu boste imeli priložnost, da za?nete bolje skrbeti za svoje zdravje in telo, ga negovati in razstrupljati – in ga vzljubiti. Spoznali boste, kako se lahko ob pomo?i narave obnovite, prebudite naravne sile v sebi in dobite navdih, kako ustvariti dom za dušo. Zemlja je povezana tudi z ozemljitvijo in manifestacijo, zato boste v tem tednu za?eli oblikovati in ustvarjati prihodnost, kakršno si želite.
Ve? o tednu zemlje...

zemlja

Obredni krog

Po 28-dneh intenzivnega posve?anja sebi boste v naslednjem tednu še enkrat preleteli ves program in po želji dokon?ali izpuš?eno. Pomagala vam bom pri vajah in nalogah, ki so vam pomenile izziv. To je ?as, ko boste dopustili spoznanjem, da se »usedejo«, in nau?eno povezali v celoto. Pripravila vas bom na zadnji korak programa, izpraševanje v obrednem krogu. To je eden najboljših na?inov, da se še bolj odprete svojemu višjemu jazu in notranji modrosti

Na?rt za vsakdanje delo

Za?eti je lahko, vztrajati je teže. Da bi nadaljevali za?eto pot, okrepili pozitivne u?inke programa in dosegli trajno preobrazbo, vam bom pomagala pri oblikovanju »osebne zakladnice« za dušo. Opremili se boste z vsemi prijetnimi stvarmi, koristnimi pripomo?ki in vajami, s katerimi boste lahko vzdrževali doseženo stanje, nadgrajevali proces ozaveš?anja in še poglobili vez s seboj. V vsakem izmed vas je diamant in bolj ga boste brusili, bolj se bodo vaša življenja svetila. Konec treninga bo torej za vas hkrati nov za?etek.

 • Program lahko ?asovno in vsebinsko prilagodim za zaokrožene skupine in individualni coaching.
 • Program »Potovanje k duši« lahko poteka osebno ali na daljavo.


Za prijave in vsa vprašanja kliknite tukaj.

 
Sledite mi:
Marjana na Facebook-u Marjana na LinkedIn-u